2. september 2019

Omlægning af Torvegade

Strandgade 7

I forbindelse med at bastionen skal bankes ned, har der været behov for at udvide byggepladsen og inddrage en del af Torvegade til arbejdsområde. Det betyder ændrede forhold for busser, cyklister og gående, idet busser fra i dag skal flette ind i ét spor efter de har passeret Knippelsbro, gående får nyt fortov, mens cykelstien er rykket længere ud mod Torvegade. Der er i den nye vejplan således taget højde for trafikanterne og at ændringen ikke kommer til at genere hverken bilister, gående eller cyklister.

Udvidelsen af byggepladsen blev påbegyndt den 01. september og afsluttes den 03. september, og kommer til at vare et år frem. Københavns Kommune har godkendt den nye vejplan.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

+45 24 91 80 52 rjm@atp-ejendomme.dk