Type Hotel
1401 København K

Strandgade 7

Type Hotel
Basisleje kr./m²/år
Areal
Energimærke
Lav en forespørgsel Vis på kort
Facade på Strandgade 7

Strandgade 7, 1401 København K

Strandgade 7 går ny, spændende fremtid i møde

Den ikoniske christianshavner, Strandgade 7, får nyt liv og transformeres fra kontorejendom til femstjernet hotel med den multinationale hotelkæde NH Hotel Group som operatør. Det betyder en gennemgribende renovering og ombygning af ejendommens godt og vel 33.000 m².

Kært og markant barn har mange navne, og sådan er det også for Strandgade 7, der bedst kendes under navnet Ørkenfortet. Den karakteristiske ejendom står som et arkitektonisk pejlemærke ved Knippelsbro og markerer indgangen til Christianshavn og Amager. Den synlige placering på Torvegade og ejendommens markante bygningskrop gør det næsten umuligt ikke at få øje på Strandgade 7, når man, ligesom tusindvis af andre, passerer forbi.

 • En stor ombygning kræver et stort team

  Når projektet er fuldt bemandet, er der i alt 170 personer på byggepladsen, heraf er omkring 140 af dem håndværkere.

 • 33.000 m² beklædt med 1.000 vinduer

  Den store ejendom rummer mere end 1.000 vinduer, som alle er blevet udskiftet i forbindelse med ombygningen.

 • Nedbankning af den massive bastionsvæg

  En del af ombygningen omfatter også nedbankning af bastionsvæggen, der omkranser ejendommen på alle fire sider..

Type: Hotel

Areal: 33.000 m²

Periode: 2019 - 2021

Bygherre: ATP Ejendomme

Entreprenør: NCC

Arkitekt: Arkitema Architects

Hoteloperatør: NH Hotel Group

En DGNB-certificeret renovering

Ved ombygningens start blev der truffet beslutning om, at DGNB-certificere renoveringen, når hotellet står færdig i 2021. Det betyder, at ombygningen vidner om et helhedsorienteret syn på bæredygtighed og en ejendom, som rummer både sociale, økonomiske, miljømæssige, tekniske og processuelle kvaliteter, der ligger markant over kravene i det danske bygningsreglement.

2019 - Forberedelse af byggeplads

 • Dialog med myndigheder omkring etablering af skurby
 • Kommunikation til naboer omkring start af byggeriet
 • Digital scanning igangsættes – både udvendig og indvendigt
 • Opbygning af en komplet BIM-model, som bruges i det videre projekteringsforløb
 • Miljørapport udarbejdes for et fuldkomment billede af miljøforureningen i bygningen
 • Nedrivningsandragende
 • Miljøandragende.

2019 - Etablering af byggeplads, nedrivning og miljøsanering

 • Skurby etableres
 • Miljøsanering af facader på etage 1–6
 • Nedrivning af etagedæk for den fremtidige lysgård – samt nedrivning til K-2 for placering af byggepladshejs
 • Dækket over K-1 samt bastionsvæggen nedrives
 • Kran opstilles, når dækket over K-1 er nedbrudt
 • Terrændæk saneres
 • Eksisterende taghuse, samt efterfølgende sikring af det blottede tagdæk med membran.

2019-2020 - Hoteletage 1-6 - Facader

 • Brystningsplader samt overstykke på etage 1–6 monteres indefra
 • Vinduespartier monteres indefra på etage 1–6
 • Søjlekapper og brystningsplader monteres fra platform
 • Bjælke mod Torvegade forstærkes
 • Lukning af bygning
 • Teknikrum i E-1.

2019-2020 - Hoteletage 1-6 - Indvendige arbejder

 • Badekabiner og installationsskakte hejses ind i bygningen gennem lysgården
 • Hotelværelser, samt korridorer opbygges med færdige overflader
 • Tekniske anlæg
 • Elevatormontage
 • Installation af tekniske systemer.

2019-2020 - Hoteletage 7 - Penthouse

 • Stålkonstruktion monteres samt efterfølgende huldæk
 • Glasfacaden lukkes
 • Hotelværelser opbygges med færdige overflader
 • Byggepladshejs demonteres, og lysgård færdiggøres
 • Tekniske fordelersystemer
 • Afprøvninger af tekniske systemer
 • Nye taghuse.

2019-2020 - Restaurant, konference og indgangsparti

 • Råhuset mod Torvegade samt havnefronten etableres
 • Glasfacaden monteres
 • Færdige overflader opbygges på etage 0 og etage K-1
 • Tekniske installationer
 • Aptering
 • Afprøvning af tæthed.

2020 - Restaurant, konference - Infil efter kran

 • Kranen demonteres, og råhuset lukkes efterfølgende
 • Glasfacaden monteres
 • Færdige overflader opbygges på etage 0 og etage K-1
 • Tekniske installationer
 • Etablering af tagfladevegetation
 • Afprøvning af tæthed.

2021 - Udearealer, afrigning og aflevering

 • Udearealer omlægges
 • Den gode aflevering igangsættes
 • Cx – Test udføres
 • Brandtekniske krav gennemgås med myndigheder
 • Driftspersonalet instrueres i de tekniske anlæg
 • Byggeplads afrigges.

Nyheder

Hvem ejer ejendommen?

ATP Ejendomme har ejet Strandgade 7 siden 1995.

Hvem står for renoveringen?

NCC Danmark er totalentreprenør på opgaven. NCC’s renoveringsdivision har stor erfaring med renoveringsprojekter af den størrelse og har senest renoveret blandt andet Falkoner Centret – også for ATP Ejendomme.

Hvem er den nye hoteloperatør?

Den 23. juni 2020 indgik ATP Ejendomme en mangeårig aftale med den internationale hotelkæde NH Hotel Group.

Hvordan kan jeg følge med i, hvornår I spærrer cykelstien af?

Vi sætter skilte op på byggepladshegnet, hvor vi informerer om, hvad der sker med hensyn til afspærringer.

Hvor finder jeg lokalplanen for området?

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du læse mere om lokalplanen for området:

https://www.kk.dk/nyheder/lokalplantillaeg-oerkenfortet-vedtaget

Hvad sker der med området omkring ejendommen?

Ejendommen åbner op for pladsen ned mod havnebassinet, som tager hensyn til både forbipasserende og til dem, der benytter sig af faciliteterne i ejendommen.

Det larmer en del – har I lov til det? Og må I gerne arbejde i weekenden?

Vi holder os til de retningslinjer, der er givet af Københavns Kommune.

Vi tager jævnlige målinger af larmen fra byggepladsen for at sikre, at vi ikke overskrider grænseværdierne.

Der er masser af støv i luften – er der asbest i det?

Vi behandler bygge- og affaldsmaterialer efter alle miljømæssige forskrifter, og der er ikke asbest i de byggematerialer, vi bruger.

Bliver træerne i Knippelsbrogade genplantet?

Ja, der er en samlet anlægsplan for området, som sørger for, at der bliver grønt efter renoveringen.

Any questions?

If you have any questions or if we can help you
in some other way, please feel free to contact me.

Lene Rytter Larsen

Receptionist, Reception

Phone +45 33 36 61 61 E-mail