Regnskab

"Konsekvenserne af corona har naturligvis påvirket årets resultat hos ATP Ejendomme. Jeg kan dog konstatere,at vi på trods af de store negative konsekvenser for specielt hotel- og retailmarkedet samlet ender året i plus, hvilket understreger kvaliteten i vores portefølje. Og det er jeg selvsagt glad for."

Bo Foged
direktør i ATP

"Konsekvenserne af corona har naturligvis påvirket årets resultat hos ATP Ejendomme. Jeg kan dog konstatere,at vi på trods af de store negative konsekvenser for specielt hotel- og retailmarkedet samlet ender året i plus, hvilket understreger kvaliteten i vores portefølje. Og det er jeg selvsagt glad for."

Bo Foged
direktør i ATP

Årsrapport

I årsrapporten kan du læse meget mere om ATP Ejendommes resultater, ejendomme, kunder og medarbejdere.

2020 – Årsrapport for ATP Ejendomme

2020 – Årsrapport for ATP Real Estate Partners I K/S

Koncernens resultat

2020 2019 2018 2017 2016
mia. kr. pct. mia. kr. pct. mia. kr. pct. mia. kr. pct. mia. kr. pct.
Afkast 1,2 2,4 2,1 4,5 2,7 6,0 2,4 7,0 2,1 6,3
Markedsværdi
Ejendomme direkte* 38,8 38,3 36,6 34,1 25,0
Ejendomsfonde indirekte** 9,7 11,3 11,2 9,7 9,4
I alt 48,5 49,6 47,8 43,8 34,4
Antal ejendomme* 130 134 128 113 86
Antal ejendomsfonde** 19 24 27 28 30
Etageareal ejendomme t. kvm. 1.713 1.684 1.657 1.593 1.348
Udlejningsprocent ejendomme 92,3 92,2 91,8 93,7 93,9

*indeholder ejendomme under opførsel. **ATPFA K/S og ATPIP K/S (TDC-porteføljen) er indregnet som ‘Ejendomsfonde’ for at have sammenlignelige tal historisk. 

Tabellen viser Koncernens resultat med et afkast på 2,4 pct. i 2020. ATP Ejendommes afkast er 11,5 pct. i 2020.