Regnskab

"I ATP Ejendomme har porteføljen i 2019 givet et stabilt og tilfredsstillende afkast på 5,6 pct., som er væsentlig højere end det aktuelle obligationsafkast. Som langsigtet ejendomsejer er ATP Ejendomme således med til at sikre vores medlemmers pensioner gennem solidt afkast i form af blandt andet stabile løbende lejeindtægter."

Bo Foged
direktør i ATP og formand for ATP Ejendomme

"I ATP Ejendomme har porteføljen i 2019 givet et stabilt og tilfredsstillende afkast på 5,6 pct., som er væsentlig højere end det aktuelle obligationsafkast. Som langsigtet ejendomsejer er ATP Ejendomme således med til at sikre vores medlemmers pensioner gennem solidt afkast i form af blandt andet stabile løbende lejeindtægter."

Bo Foged
direktør i ATP og formand for ATP Ejendomme

Årsrapport 2019

I årsrapporten kan du læse meget mere om ATP Ejendommes resultater, ejendomme, kunde- og medarbejderportrætter.

2019 – Årsrapport for ATP Ejendomme

2019 – Årsrapport for ATP Real Estate Partners I K/S

Koncernens resultat

2019 2018 2017 2016 2015
mia. kr. pct. mia. kr. pct. mia. kr. pct. mia. kr. pct. mia. kr. pct.
Afkast 2,1 4,5 2,7 6,0 2,4 7,0 2,1 6,3 2,8 8,8
Markedsværdi
Ejendomme direkte* 38,3 36,6 34,1 25,0 22,9
Ejendomsfonde indirekte** 11,3 11,2 9,7 9,4 11,6
I alt 49,6 47,8 43,8 34,4 35,5
Antal ejendomme* 134 128 113 86 80
Antal ejendomsfonde** 24 27 28 30 31
Etageareal ejendomme t. kvm. 1.684 1.657 1.593 1.348 1.323
Udlejningsprocent ejendomme 92,2 91,8 93,7 93,9 96,4

*indeholder ejendomme under opførsel. **ATPFA K/S og ATPIP K/S (TDC-porteføljen) er indregnet som ‘Ejendomsfonde’ for at have sammenlignelige tal historisk. 

Tabellen viser Koncernens resultat med et afkast på 4,5 pct. i 2019. ATP Ejendommes afkast er 5,6 pct. i 2019.