Vores fortælling

ATP Ejendomme som ansvarlig ejendomsejer

Med Martin Vang Hansen i spidsen har ATP Ejendomme bevæget sig mod en fælles fortælling om, hvem vi er, og hvad vi tilbyder vores kunder. Rejsen tager sit afsæt i ATP Ejendomme som ansvarlig ejendomsejer.

Hvad indebærer det, når vi siger, at ATP Ejendomme er en ansvarlig ejendomsejer, og hvilken betydning har det for vores kunder og samfundet generelt? Som grundstenen i den fælles forståelse har det været essentielt at få det defineret nærmere, for i ordene ligger et ansvar om at skabe værdi i en bredere forstand.

  • Martin Vang Hansen

    Adm. direktør, CEO i ATP Ejendomme

Vores fortælling

ATP Ejendomme er – som datterselskab af ATP – sat i verden for at skabe afkast til danskerne. Vi har et vigtigt samfundsansvar. Vores forretning skal ikke alene give plus på danskernes pensionskonto, den skal også bidrage positivt til det samfund, vi er en del af.

Derfor vil vi være med til at sætte nye standarder for bæredygtighed og for det gode arbejdsmiljø. På den måde investerer vi ikke bare i ejendomme. Vi investerer i kommende generationer.

I ATP Ejendomme vender vi blikket mod den verden, vi lever i, og den udvikling, vi alle er en del af. Verden omkring os forandrer sig konstant og kræver, at vi hele tiden er nysgerrige og arbejder for at finde løsninger, der er med til at løfte vores kunder ind i fremtiden.

Vi ejer, drifter og udvikler nogle af de smukkeste ejendomme i Danmark, men vi ved, at det kræver mere end blot mursten og beliggenhed at skabe rum til fremtidens virksomheder, ideer og liv. Derfor stiller vi vores kompetencer til rådighed for vores kunder i én sammenhængende løsning – de får den fulde pakke, mens vi tager det fulde ansvar.

Lighed og forskellighed

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der bliver styrket af vores medarbejderes forskellighed. Derfor vægter vi blandt andet en ligelig repræsentation af køn i både bestyrelse og de øvrige ledelseslag.

I de øvrige ledelseslag opfylder vi allerede vores målsætning.

For bestyrelsens vedkommende bestræber vi os på at opnå en ligelig kønsmæssig sammensætning ved udgangen af 2025. 

Vi deler vores ambitioner med ATP, som har vedtaget en politik for diversitet og inklusion, der også gælder for os.

Årsrapport

Er du nysgerrig på at vide mere om, hvem vi er, og hvad vi beskæftiger os med, så læs mere i vores seneste årsrapport.

Find årsrapporten her