Vibenshus Runddel

Visualiserng af ny ejendom ved Vibenshus Runddel
Visualiserng af ny ejendom i København
Visualiserng af ny ejendom i København

Jagtvej 169, København Ø

Bæredygtige boliger og kontorer på et af byens helt centrale hjørner

Ved det travle Vibenshus Runddel står ATP Ejendomme bag et nyt projekt. Her skal opføres knap 15.000 m² til både boliger og erhverv. Projektet omfatter dels et nyt erhvervsbyggeri, en karréudfyldning med boliger samt en mindre omdannelse af en eksisterende ejendom. Desuden etableres en parkeringskælder med plads til 72 biler.

Historien om Vibenshus Runddel går helt tilbage til 1629. Her var Vibenshus navnet på en kro, der var opført på hjørnegrunden, som på det tidspunkt også fungerede som bolig for bomvagten. Historisk har området været porten til København. Den funktion hænger stadig ved den dag i dag, hvor Vibenshus Runddel er et markant trafikknudepunkt, der domineres af trafikafvikling fra vigtige indfaldsveje og hovedfærdselsgader.

Området omkring Vibenshus Runddel har i den seneste tid været under forandring med nye kontorhuse, etableringen af klimakvarteret på ydre Østerbro og renoveringen af Fælledsparken. Da cityringen åbnede blev Vibenshus Runddel også tæt forbundet med det øvrige København. De mange forandringer gør Vibenshus Runddel til en særdeles attraktiv beliggenhed til både bolig og erhverv.

  • Fælledparken som genbo

    Med blot et stenkast til byens mest besøgte park vil de kommende kontorer og boliger byde på udsigt til grønne arealer og udeliv.

Genbrug og genanvendelse af over 90 procent

For at gøre plads til det nye projekt er ejendommen Jagtvej 169B blevet nedtaget, men over 90 procent af materialerne fra den bliver genbrugt og genanvendt. Alt fra bærende bjælker til gamle mursten og akustiklofter er enten blevet solgt videre direkte fra byggepladsen, renset og brugt i andet byggeri eller upcyclet og får nyt liv i en anden form. Det store fokus på genbrug mindsker både CO2-belastningen, ligesom det bidrager til et mere cirkulært materialeforbrug. Børsen Bæredygtig har i slutningen af oktober skrevet om projektets store fokus på genbrug og genanvendelse. Læs mere her.

Type: Bolig og erhverv

Areal: 8.859 m² kontor, 5.795 m² bolig og 3.869 m² p-kælder

Periode: 2020-2025

Bygherre: ATP Ejendomme

Arkitekt: Dissing+Weitling

Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Rådgiver: Sweco

Boliger med udsigt til hustage og byens mest besøgte park

En del af den kommende boligejendom konverteres fra en bevaringsværdig erhvervsejendom til boliger. Boligejendommen, der strækker sig mellem Jagtvej og, vil variere i højden fra 5 til 7 etager og trappes ned ved mødet med den eksisterende bygning. Facadernes materiale består hovedsageligt af tegl med enkelte detaljer i træ. Vinduerne udføres med relief i murværket på gadesiden og med altaner på gårdsiden. På taget etableres fælles taghave for beboerne, som giver mulighed for samvær og for at nyde den flotte udsigt over byens tage og ikke mindst Fælledparken, der er Københavns mest besøgte park.

I de godt og vel 6.000 m² indrettes både almindelige boliger og ungdomsboliger.

2018

Nedrivning af bygninger Aldersrogade 3-5.

2017 – 2019

Udarbejdelse af lokalplan.

April 2020

Projektering af byggeri og nedrivningsprojekt.

Juni 2021 - december 2021

Nedrivning af bygninger på matriklen Jagtvej 169 B-C.

Januar 2022 – januar 2024

Gennemførelse af byggeri af boliger og erhvervsbygning i totalentreprise.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Vil du hellere ringes op?

Ring mig op

Kent Traulsen

Projektudviklingsdirektør,
Development

Telefon +45 61 22 45 43 E-mail