23. marts 2022

13 olympiske svømmebassiner: Så meget fylder den jord, som lige nu køres væk fra boligprojektet i Glostrup

Bæredygtighed

I disse dage køres 33.400 m3 jord væk fra den byggeplads i Glostrup, hvor ATP Ejendomme bygger 200 moderne nye boliger. Det er jord nok til at fylde mere end 13 olympiske svømmebassiner – det kan dog ikke anbefales, da det nok bliver temmelig mudret.

ATP Ejendommes projekt på adressen Granskoven 8 i Glostrup er godt på vej og er nået et væsentlig skridt videre mod 2024, hvor 200 boliger vil stå klar til de nye beboere. De dele af Swecos gamle hovedkontor på grunden, som ikke var egnet til renovering, er nedtaget, og der er gravet ud til blandt andet parkering. Det har betydet, at en enorm mængde jord lige nu køres væk fra byggepladsen.

  • Der graves på livet løs

    Og jorden køres væk i store mængder.

Regn forsinker 

Våd jord vejer mere end tør jord – meget mere. Da det har været en temmelig regnvåd februar måned, har det ikke været muligt at komme i gang med at rydde byggegrunden for jord før nu. Men det har ikke alene været vægten, som har skabt udfordringer. Når jord indeholder meget vand, bliver det til mudder og svært at genanvende. Det har også været medvirkende til den indledende forsinkelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Granskoven 8-10

Med forårets komme og færre regnvejrsdage er processen nu i gang. Faktisk går det så godt, at entreprenøren J. Jensen, som står for at køre jorden væk, allerede er godt på vej til at indhente den tabte tid.

Overskudsjord bliver til lydværn

I forbindelse med nedtagningen af de bygninger, som før tårnede sig op på grunden, er næsten 90 pct. af materialerne genanvendt – enten på projektet på Granskoven 8 eller på andre projekter. Det samme gør sig i vid udstrækning gældende for den jord, som køres væk. Jorden får blandt andet et nyt liv som støjværn i henholdsvis Albertslund, hvor et boligområde skærmes for den værste motorvejsstøj og i Hedehusene, hvor jorden skal skærme støjen fra en skydebane.

Måske du kunne være interesseret i…

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Henriette Marie Borgen

Kommunikationskonsulent,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 22 63 73 82 E-mail