4. marts 2021

Rema 1000 på Nordre Fasanvej 176 på Frederiksberg
Gå tilbage

Dagligvarebutikkerne har været lysende stjerner i en mørk tid

Kunder

Coronakrisen har udfordret mange brancher og virksomheder, heriblandt flere af ATP Ejendommes kunder. Hotellernes vinduer har været mørke, storcentrene har i perioder ligget øde hen, og mange andre erhverv har været og er fortsat meget påvirkede af pandemiens konsekvenser. Men en del af porteføljen har ikke mærket krisen. Nærmest tværtimod. Det er blandt andet de 32 dagligvarebutikker, som ATP Ejendomme ejer.

Coronanedlukningen i foråret 2020 fik hverdagens superhelte frem i spotlyset. De kørte ikke i specialfremstillede biler eller iklædte sig heldragter med tilsatte overnaturlige kræfter. Nogle af heltene bar hvide uniformer og passede de syge og ældre. Deres superkraft var omsorg. Andre var bevæbnet med nærvær og gode lege, og skabte med deres pædagogiske evner en god dag for børn i nødpasning. Og hos lærerne blev Zoom og Teams deres superkræft. Der var også de helte, der blev en del af vores hverdag, når vi med afsprittede hænder fik købt ind til hele ugen. Kassemedarbejderne mødte os med store smil, og butikkerne sørgede for at holde åbent under hele nedlukningen, så ingen af os behøvede at hamstre. Og så har de været medvirkende til, at ATP Ejendommes portefølje af dagligvarebutikker har klaret sig godt igennem 2020.

”Dagligvarebutikkerne går mod strømmen i forhold til resten af retailbranchen. De er ikke så konjunkturafhængige, og en krise som corona har ikke påvirket butikkernes omsætning. Selvom de onlinebaserede supermarkeder vinder frem, så tror vi på, at der er en fremtid for de fysiske butikker. Vi vil gerne som forbrugere kunne mærke på avocadoen og selv finde de bedste tomater. Derfor arbejder alle kæderne på at udvide deres butiksnet”, siger Ronny Hviid, investeringschef i ATP Ejendomme med ansvaret for at investere i dagligvarebutikker i Danmark.

Ronny har siden 2016 investeret i dagligvarebutikker, og lige nu består porteføljen af 32 butikker fordelt på 31 ejendomme.

Læs mere om vores portefølje
  • Ronny foran REMA 1000

    Ronny Hviid er investeringschef i ATP Ejendomme

Det er godt købmandskab at eje en dagligvarebutik

Dagligvarebutikkerne er en god forretning for ATP Ejendomme, da de giver et afkast på ca. 6 procent pr. år til glæde for alle ATP’s pensionsmedlemmer. Derudover erhverves dagligvarebutikker typisk med en uopsigelig lejekontrakt på ca. 15 år. Netop den langsigtede relation er værdiskabende for både ATP Ejendomme og den specifikke dagligvarekæde.

”Vi har et godt samarbejde med Ronny og resten af holdet, da ATP Ejendomme er en professionel udlejer med fagligt kendskab til ejendomsdrift”, fortæller Jørgen Modvig, der er teknik- og indretningschef i REMA 1000 Danmark A/S og til daglig har ansvaret for de fysiske forhold omkring de 357 REMA 1000-butikker i Danmark.

”Jeg har respekt for, at ATP Ejendomme passer deres ejendomme; de laver en gennemgang på dem og følger de vedligeholdelsesplaner, der er på ejendommen. Derudover sætter jeg pris på, at der er nogen i den anden ende af røret, når jeg ringer. Ronny og resten af holdet i ATP Ejendomme har forstand på ejendommene, og ved, hvad de snakker om. Det er min oplevelse, at ATP Ejendomme passer godt på butikkerne, og har musklerne og baglandet til at kigge på udvidelser og renoveringer, og det er vigtig for os som butikskæde”, siger Jørgen.