27. februar 2024

Det handler om mennesker i vækst

Mennesker

I ATP Ejendomme står udvikling af ledere og medarbejdere højt på agendaen. Ud fra vores forskellige personligheder arbejder vi for at få bragt vores kompetencer frem. Det kræver, at vi kan dele både styrker og udfordringer.

Ifølge HR Partner Anne Zeeberg er medarbejderne virksomhedens vigtigste aktiv, der skal sikre både udvikling og fremgang.

”Hvis medarbejderne ikke udvikler sig, gør virksomheden det heller ikke.”

Derfor bliver der i hele ATP Ejendomme sat tid og ressourcer af til udvikling af de menneskelige ressourcer og løbende arbejdet på nye initiativer, der skal sikre en kontinuerlig udvikling af de interne kompetencer.

Udvikling rimer på åbenhed
Flere strategiske initiativer bidrager i dag til udviklingen af ledere og medarbejdere. Det viser sig i halvårlige fokussamtaler mellem leder og medarbejder. I de såkaldte round table sessions, hvor ledere på tværs af teams drøfter udviklingen af hver enkelt medarbejder. I feedback, der bliver brugt som et strategisk værktøj på tværs. Og i individuelle profiler, som udarbejdes på alle medarbejdere, og som sikrer, at vi kender hinandens styrker, udfordringer og forskelligheder.

Seneste skud på stammen er et personligt og strategisk udviklingsforløb, Accelerate, der samler otte af virksomhedens specialister i individuelle forløb for at give dem værktøjerne til at agere ambassadører for virksomhedens måde at arbejde med faglig og personlig udvikling.

Og selvom initiativerne er af forskellig karakter, er åbenhed nøglen til det hele.

”Vi tror på, at udvikling skal ske løbende, og at det sker bedst, hvis vi udnytter de synergier, vi har med vores kolleger i hverdagen. At vi kan skubbe til hinanden, anerkende hinanden for det, vi gør godt og udfordre hinanden på det, vi kan – og skal – forbedre. Det kræver, at vi har et trygt rum, hvor vi tør træde ud, hvor isen er tyndere. Og her er åbenhed omkring vores forskelligheder, styrker og udviklingsområder alfa og omega for, at vi lykkes,” fortæller Anne Zeeberg.

Vi skal udvikle medarbejderne, mens de er her
På arbejdsmarkedet ses i dag en tendens til, at medarbejdere udlever deres arbejdsliv i mange forskellige virksomheder, og begivenheder som jubilæumsfejringer bliver sjældnere og sjældnere. Derfor handler det for ATP Ejendomme om, at medarbejderne udlever deres fulde potentiale i den tid, de er i virksomheden.

”Medarbejderne skal udvikle sig til det punkt, hvor de ikke kan udvikle sig mere inden for vores rammer. Måske fordi det næste naturlige skridt ikke er i ATP Ejendomme, eller måske fordi stolen ikke er ledig eller ikke findes. At have en høj medarbejderfastholdelse er derfor ikke et mål i sig selv, men det er en klar ambition for os, at medarbejderne fagligt og personligt løbende hæver deres værdi, mens de er en del af ATP Ejendomme,” fortæller Anne Zeeberg.

Den konkrete vej fra ejendomsinspektør til driftsleder
For Christian Søder lå det næste naturlige skridt i hans udvikling i ATP Ejendomme. Sidste år tog han nemlig springet fra ejendomsinspektør til driftsleder. Det betyder, at han nu har ansvaret for et team bestående af otte ejendomsinspektører, og at han har fundet den hylde, han trives allerbedst på.

”Jeg har altid været nysgerrig på ledelse, men platformen skulle være den rette for, at jeg ville tage skridtet. Heldigvis bød muligheden sig i ATP Ejendomme. Udvikling er vigtigt for at holde folk til ilden, og derfor er det spændende at være en del af en virksomhed, der prioriterer det på alle niveauer, og hvor vi får stillet værktøjerne til rådighed for at udvikle os selv og vores kollegaer,” fortæller Christian.

  • Driftsleder Christian Søder (tv.) og HR Partner Anne Zeeberg (th.)

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail

Måske du kunne være interesseret i…