14. september 2022

kontorlejemål H. C. Andersens Boulevard 2 i København

Med domicilflytning gentænker ATP Ejendomme sit værditilbud

Mennesker

ATP Ejendomme flytter adresse i København og skruer gevaldigt op for ambitionerne for fremtidens kontormiljø. Ifølge administrerende direktør Martin Vang Hansen skal ATP Ejendomme over i en position som ejendomsejer, hvor tætte relationer til kunderne er helt centralt, og hvor man ikke længere kan nøjes med at udleje m2.

ATP Ejendomme skifter ved årsskiftet ind på 2. sal på H.C. Andersens Boulevard 2 i København. Det nye kontor er på 1.800 m2 og ifølge Martin Vang Hansen bliver flytningen startskuddet for et øget værditilbud til danske virksomheder:

”På vores nye adresse tester vi vores fremtidige tilbud til vores kunder. Vi skal turde indgå i formålsfælles-skaber med kunderne og indtage en mere aktiv rolle i at øge deres trivsel og produktivitet via deres fysiske rammer,” udtaler Martin og fortsætter:

”Vi har gentænkt rollen som ejendomsejer og investerer i dag meget i relationen til vores kunder, og det er jeg også overbevist om, at kunderne forventer.”

Læs også interviewet i Børsen om flytningen

Et kontor er ikke længere bare et kontor

Ifølge Martin Vang Hansen ser ejendomsbranchen ind i en fremtid, hvor flere og flere processer digitaliseres på arbejdspladsen, og hvor de hybride arbejdsformer har langt større appel end tidligere.

Arbejdspladsens indretning og kreative muligheder spiller her en nøglerolle, fordi den optimale løsning af en opgave hænger sammen med mulighederne for hjemmearbejde, projektarbejde og andre samarbejdsformer, end vi har set tidligere.

”Vi går en fremtid i møde, hvor kunderne bør og skal kunne forvente mere af deres udlejer. Vi skal derfor engagere os i at forstå vores kunders behov for et produktivt arbejdsmiljø og anerkende vores rolle som en væsentlig bidragsyder til deres evne til at skabe kerneværdi,” fortæller Martin Vang Hansen og fortsætter:

”Alt i alt har moderne virksomheder – vores kunder – et øget behov for fleksibilitet, og bæredygtige og digi-tale løsninger for at sikre virksomhedens og medarbejdernes udvikling. Vi ser det som en naturlig tilføjelse af vores forpligtelse overfor kunderne at levere på deres ønsker,” uddyber Martin Vang Hansen.

For ATP Ejendomme betyder denne nye tilgang, at kundemålsætningerne også justeres. Det betyder, at succes i fremtiden i mindre grad måles ud fra en ”intet nyt fra kunderne, er godt nyt”-holdning. I stedet vil ATP Ejendomme i højere grad læne sig op mod kundens egne trivselsmålinger og den produktivitet, som kan tilskrives de fysiske og arbejdsmiljømæssige rammer.

Relationen betyder alt

”En kaffemaskine og et skrivebord kan ikke længere gøre det. Arbejdspladsen skal kunne tilbyde mere på selvrealiserings- og fællesskabskontoen og samtidig tilskynde fagligt og socialt engagement. Og det har vi en ambition om at tilbyde vores kunder fra første kontakt,” afslutter Martin Vang Hansen.

 

Denne udvikling er allerede i fuld gang, mener Martin Vang Hansen. Kunderne har friere bevægelighed end nogensinde før og er hverken bundet af ubetinget loyalitet eller uopsigelige kontrakter. Sagt med andre ord: Hvis man, som ejendomsejer, ikke forstår sin rolle som katalysator for kundernes succes, underskrives ingen nye kontrakter. Relationen til kunden er altafgørende.

 

”Vi kan ikke længere være passive pladsudbydere. I stedet er vi nødt til at indtage en aktiv rolle som leverandør af kreative service- og arbejdsrammer, som giver kunden et fysisk grundlag for øget produktivitet, bedre trivsel og større arbejdsglæde. Vi skal investere langt mere i kundesamarbejde end hidtil,” udtaler Martin Vang Hansen og fortsætter:

”Den relationelle ejendomsvirksomhed ser en konkurrencemæssig fordel i at sikre dynamiske fællesskaber til kunder og andre vigtige interessenter. Således bygger fremtidens kundeforhold i mindre grad på to virksomheders ydelse og modydelse, men derimod i langt højere grad på et fælles ånds-, idé- og interessefællesskab mellem de to virksomheder.”

Et vågent blik på ejendommene

Et tættere forhold til kunderne forudsætter samtidig, at ejendomsejere også kommer tættere på ejendom-mene, så man opnår en bedre forståelse for, hvordan ejendommene kan udvikles, og ved hvilke behov de kan – og ikke kan – understøtte. Forbrugsdata skal krydses med brugerdata, og energimærker skal holdes op mod energipotentialer.

Fakta om den fysisk kontorindretning af ATP Ejendommes nye kontor

I forlængelse af den nye tilgang til rollen som ejendomsejer, indarbejdes der en række tiltag i forbindelse med flytningen til H.C. Andersens Boulevard 2:

  • Projektrum og åbne områder til samarbejde, der understøtter projektsamarbejde og teamsamarbejde på bedre måde
  • Et opgør med 1-medarbejder-1-plads-princippet og ophør af ejendomsretten til ejet skrivebord
  • Plads viet til fleksible og teamorganiserede områder
  • Inspirerende farvedesign, så medarbejderne føler sig mere hjemme og har lyst til at arbejde fra kontoret
  • Projektbaseret indretning samt bæredygtige og teknologiske løsninger, som understøtter sundt inde-klima, hjemmearbejde og god space planning.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail