2. april 2024

Et år med Netcompany på Christiansbro

Kunder

Den vellykkede renovering af Netcompanys nye hovedkontor på Christiansbro ved Københavns Inderhavn er et eksempel på et projekt, hvor både kunde og bygherre fra start er mødt op med skoene snøret og den konstruktive dialog i orden.

Det var en kompleks opgave at renovere 24.000 m2 på en af Københavns mest ikoniske adresser, og barren er sat højt, når kunden er en af landets førende IT-virksomheder, Netcompany. Og som kronen på værket var tidsrammen fra start til slut 10 måneder. Ikke desto mindre åbnede Netcompany dørene til deres nye domicil i april 2023 efter 9,5 måneders intenst arbejde.

Endda med både en tilfreds kunde og en stolt bygherre.

”På indflytningsdagen kl. 08.00 stod mine kollegaer og jeg klar til at igangsætte arbejdsdagen efter indflytning over påsken. Ambitionen var én hjemmearbejdsdag mellem fraflytningen af de gamle kontorer til indflytningen i det nye. Det lykkedes takket være et målrettet og godt samarbejde,” siger Farah Zamzam, Head of Facility Management & Workspaces i Netcompany.

Afgørende samarbejde og beslutningskompetence

Da Netcompany præsenterede ATP Ejendomme for deres ønsker til det fremtidige domicil blev to ting klart: at det ville blive et projekt, som ville kræve kompetencer indenfor både renovering og samarbejde, og at projektet skulle bevise ATP Ejendommes værd som ejendomsejer og -udlejer. ”Vi stod over for en monumental opgave, men også en opgave, hvor vi virkelig kunne levere noget helt særligt til kunden,” bemærker Jesper Kjer, Senior Asset Manager i ATP Ejendomme.

Hele processen fra kontrakt til nøgleoverdragelse var præget af en stærk samarbejdskultur mellem ATP Ejendomme og Netcompany. Ifølge Jesper Kjer skal succesen tilskrives beslutningsdygtighed på begge sider af bordet. Svære og komplicerede beslutninger, som ofte tager væsentlig længere tid at nå til enighed om, blev håndteret hurtigt. En anden afgørende faktor var den transparente og effektive kommunikation mellem de to involverede parter:” Det er ikke altid, vi er enige, men det behøver man heller ikke at være. Det handler om at forstå hinandens perspektiver og finde løsninger sammen,” siger Jesper Kjer.

Det er en betragtning, som Farah Zamzam deler: ”Vi har til tider set forskelligt på tingene, men overordnet har vi haft tillid til de råd, som ATP Ejendomme har fremlagt. I dag står vi med et domicil, vi kan være stolte af.”

Fremadrettet handler samarbejdet om at optimere brugen af ejendommen.

Fra vellykket projekt til optimal drift

Når en kontorrenovering som den på Christiansbro afsluttes, er det ikke ensbetydende med afslutningen på samarbejdet. Tværtimod markerer det starten på et nyt trin i dialogen, hvor man i fællesskab tilpasser ejendommen den anvendelse, som ikke fuldt ud kan estimeres før ibrugtagelse.

”Vi er meget optaget af, at projektteamet og driftsteamet har et tæt samarbejde, så intet falder på jorden i overdragelsen fra renovering til drift. Vi skal være på tæerne for at sikre en stabil og løsningsorienteret drift af Christiansbro. Det skal på alle måder være et optimalt sted at arbejde,” siger Jesper Kjer.

”I takt med at vi har lært bygningen at kende og vænnet os til livet i den, er der løbende behov for at tilpasse alt til de daglige behov for mine kollegaer, naboer og ikke mindst de nye omgivelser,” afslutter Farah Zamzam.

  • Jesper Kjer

    Senior Asset Manager

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Henriette Marie Borgen

Kommunikationskonsulent,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 22 63 73 82 E-mail

Måske du kunne være interesseret i…