30. juni 2020

Indeklimaet er højt prioriteret på det kommende hotel

Bæredygtighed

Det er helt essentielt at sikre et optimalt indeklima i ejendommen. Derfor er både det visuelle, akustiske og termiske aspekt indtænkt i den igangværende ombygning. Overgangen fra kontorejendom til hotel stiller nemlig helt særlige krav til ejendommens indeklima – og her bliver der både taget højde for bæredygtige løsninger og komforten for gæster og personale.

Nye vinduer med solafskærmning, efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner samt nedhængte akustiske lofter. Det er blot nogle af de tiltag, der bidrager til at optimere indeklimaet på det kommende hotel og sikre behagelige ophold for de fremtidige gæster samt gode arbejdsforhold for personalet.

”Når vi taler indeklima i et hotel, handler en stor del om akustik. Når hotellet er i funktion, er der ofte aktivitet de fleste af døgnets timer, da gæster jo potentielt kan komme og gå på alle døgnets timer. Det er derfor vigtigt, at forholdene er tilpasset derefter, og at gæsten, der sover på værelset, ikke bliver forstyrret af snak og trillende rullekufferter på gangen,” siger Ole Jan Ulrick Petersen, der er senior projektchef hos ATP Ejendomme.

Det akustiske indeklima optimeres blandt andet ved trinlydsdæmpende plader under gulvene, lyddøre, mineraluldsabsorbenter i gangarealer, ligesom vinduerne til hotellets 100 værelser bliver med lydglas, som skal dæmpe støjen fra trafikken omkring stationen.

Omlægningen fra kontor til hotel betyder også flere timer, hvor ejendommen er i brug, og det stiller krav til det eksisterende ventilationsanlæg, der er blevet renoveret, ligesom der er blevet installeret et ekstra ventilationsanlæg, der skal forsyne hotellets restaurant og køkken. Desuden sikrer etableringen af et nyt køleanlæg komfortable og stabile temperaturer, ligesom efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner bevirker, at oplevelsen af kuldenedfald og kuldestråling mindskes, samt at indeklimaet er mindre følsomt for udendørs temperaturudsving over døgnet og året.

En bæredygtig agenda

Flere bæredygtige elementer er tænkt ind i den igangværende ombygning, og her er optimeringerne på indeklimaområdet blot ét af de tiltag, der tapper direkte ind i ATP Ejendommes vision om at udvikle bæredygtige ejendomme og arbejde målrettet for FN’s verdensmål.

”Når vi udvikler ejendomme, er vores mål aktivt at understøtte et sundt indeklima, uanset hvilken type ejendom, der er tale om. I Danmark bruger vi op mod 90 % af vores tid indendørs, så indeklimaet har stor indflydelse på vores trivsel og sundhed. Når vi udvikler et nyt hotel som på Nørreport Station, samarbejder vi tæt med vores kunder for at finde den helt rigtige balance mellem brugernes individuelle behov og ejendommens funktion,” fortæller Peter Hebin Bruun, der er chef for ESG hos ATP Ejendomme.

Summen af de bæredygtige tiltag, der er tænkt ind i projektet på Nørreport, skal resultere i en DGNB-certificering, når hotellet står færdigt. Det betyder, at ombygningen vidner om et helhedsorienteret syn på bæredygtighed og en ejendom, som rummer både sociale, økonomiske, miljømæssige, tekniske og processuelle kvaliteter, der ligger markant over kravene i det danske bygningsreglement.

  • Eksempel på et nymonteret vindue hvorfra udsigten over byens tage kan nydes

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl eller mangler detaljer, er du velkommen til at kontakte mig.

Lene Rytter Larsen

Receptionist, Receptionen

Telefon +45 33 36 61 61 E-mail