16. september 2022

ATP Ejendomme og boligselskabet fsb’s byggeri i Ørestaden skal ændre synet på almene ungdomsboliger

Bæredygtighed

Når gravemaskinerne går i jorden på ATP Ejendommes nye 17.300 m2 store boligprojekt i Ørestad, Kanalgaarden, er det kulminationen på et tæt samarbejde mellem ATP Ejendomme og fsb-byggeri. Resultatet er et boligbyggeri i balance i forhold beboersammensætning og bæredygtighed. Boligerne står klar til indflytning i foråret 2025.

I september 2022 nedlægges grundstenen på boligbyggeriet Kanalgaarden, som de kommende år vil skyde op mellem Royal Arena, Ørestads Boulevard og Kanalpladsen i Ørestad og være indflytningsklar i 2025.

For Jan Johansen, ejendoms- og udviklingsdirektør i ATP Ejendomme, er projektet et skridt på vejen til en bedre integration af almene boliger i boligbyggeri:

”Med Kanalgaarden gentænker vi ideen om, at de almene boliger blot skal være med, fordi lokalplanen kræver det. I dialog med fsb er det lykkedes os at finde en model, som på flere måder understøtter både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed,” fortæller Jan Johansen.

Plads til mangfoldighed

Kanalgaarden kommer til at rumme 5 almene familieboliger – hver på 47 m². Derudover er 47 almene ungdomsboliger fordelt på etagerne mellem de øvrige lejeboliger.

De private boliger kommer til samlet at tælle 213 boliger, hvoraf 130 boliger er egnede som private ungdomsboliger, og som også kan fungere som boliger til enlige. Yderligere 63 boliger er i en størrelse, hvor børnefamilier er tænkt som den primære målgruppe, og så er der 20 boliger, som henvender sig til seniorer.

Kanalgaarden vil desuden rumme fællesfaciliteter og områder, hvor familier og bebyggelsens unge beboere kan mødes. Et beboermiks på Kanalgaardens etager skal sikre diversiteten i byggeriet.

Hos fsb er man ligeledes glade for byggeriets fokus på mangfoldighed:

”I København er der 14 studerende pr. almen ungdomsbolig. Det viser en ny rapport fra brancheforeningen BL – Danmarks Almene Boliger. Der er altså et kæmpe behov for at få et sted at bo til en overkommelig husleje, når man er under uddannelse. Derfor er vi meget glade for, at vi i et rigtig godt samarbejde med ATP Ejendomme har fået mulighed for at bygge ungdomsboliger som en del af det samlede byggeri. En blandet by er supervigtig, for byen skal kunne rumme alle”, siger fsb’s formand Mads Malik Knudsen.

  • Kanalgaarden står klar i 2024

Visionerne bliver til virkelighed

Arkitekterne bag byggeriet er stolte over ejendommens visioner:

”Kanalgaarden udfordrer den måde, vi danskere normalt lever på, og byggeriet taler direkte ind i den globale og bæredygtige megatrend, der netop handler om at leve, bo og dele hverdagen sammen. Med Kanalgaarden viser vi vejen og lader arkitekturen være katalysator for en mere bæredygtig boligform, der styrker fællesskaberne i Ørestad,” siger kreativ direktør, Thomas Kock fra WERK.

Grønne arealer og træer i depot

Kanalgaarden byder både på fællesrum og grønne gårdrum, som giver anledning til ophold og samvær. De fem ældre træer, der stod på grunden, før projektet startede, er sat i depot, og de bliver en del af Kanalgaardens grønne arealer ved byggeriets afslutning.

Cafeen og dagligvarebutikken i stueetagen skal understøtte, at området kommer til at summe af liv og mennesker i alle aldre året rundt.

Det er arkitekter fra WERK og C.F Møller, som har skabt rammerne for projektet. MOE A/S er rådgivende ingeniører, V8 Construction er totalentreprenør og ATP Ejendomme er bygherre.

Kanalgaarden står til at få en DGNB guld-certificering.

Der bliver fejret Grundstensnedlægning på Kanalgaarden den 22. september.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail