26. oktober 2022

Magasin du Nords skilt med guld skrift

Magasin-ejendomme tilbage på egne hænder

Kunder

De fire Magasin-ejendomme på Kongens Nytorv, i Lyngby, Aarhus og Odense sælges nu tilbage til stormagasinets ejere, efter mere end et årti med ATP Ejendomme og PensionDanmark som ejere.

Magasin-koncernen bliver igen herre i eget hus. Stormagasinernes nye ejere har nemlig købt de fire ejendomme, hvor de ikoniske butikker har til huse, fra ATP Ejendomme og PensionDanmark.

Pensionskasserne købte for omkring et årti siden ejendommene af to omgange. Først Magasin-ejendommene i Aarhus, Odense og Lyngby i 2010 og så Magasin-ejendommen på Kongens Nytorv i 2013.

Salget af Magasin-ejendommene sker på initiativ fra Magasin, som med købet ønsker at styrke Magasins langsigtede position i retailmarkedet. Efter et forhandlingsforløb er parterne nået til enighed en transaktion. så ejendommene nu overdrages til Magasin, som er den oplagte ejer af ejendommene, der er skræddersyede til retail-brug.

  • Magasin Kongens Nytorv

  • Magasin Aarhus

  • Magasin Odense

  • Magasin Lyngby

André Scharf, investeringsdirektør i ATP Ejendomme

En strategisk handel for ATP Ejendomme og PensionDanmark

ATP Ejendomme og PensionDanmark har hver især ejet 50 procent af ejendommene, og de to pensions-kasser udtrykker glæde over, at handlen nu er faldet på plads:

”Vi er glade for, at vi efter en god proces er blevet enige med Magasin om at sælge ejendommene tilbage til Magasin-koncernen,” siger investeringsdirektør i ATP Ejendomme, André Scharf, og uddyber om den stra-tegiske beslutning:

”For os har handlen givet os mulighed for at fortsætte justeringen af vores ejendomsportefølje. Vi har igen-nem en længere periode øget vores fokus på vores investeringer i kontorejendomme i danske storbyer og ikke mindst på vores egen rolle som en aktiv ejer af ejendomme i Danmark.”

En fornuftig investering

I PensionDanmark ser direktør for PensionDanmark Ejendomme, Marius Møller, handlen som et perfekt strategisk match for både køber og sælger.

”Magasin-bygningerne har været en fornuftig, langsigtet investering og givet gode afkast til vores medlem-mers pensionsopsparinger. Med det nye ejerskab er det fornuftigt, at disse markante ejendomme igen bliver en del af Magasin-koncernen efter en god og tillidsfuld proces. PensionDanmarks fokus er i stigende grad centreret om egenudviklede byområder og erhvervsejendomme, og salget frigør midler til at forfølge denne strategi yderligere,” siger han.

En langsigtet investering for Magasin

Stormagasin-kæden udtrykker stor tilfredshed over salget, som sikrer gode langsigtede muligheder for ud-vikling:

”Tilbagekøbet af de fire ejendomme på Kongens Nytorv i København, Aarhus, Lyngby og Odense har længe stået øverst på vores ønskeseddel. Det er vores klare opfattelse, at kunderne prioriterer fysisk handel fort-sat, og med ejerskabet betyder det, at vi nu kan udvikle og investere langsigtet,” siger administrerende di-rektør i Magasin, Peter Fabricius og afslutter:

”Vi har haft et godt og konstruktivt forløb med ATP Ejendomme og PensionDanmark, og vi glæder os til at få nøglerne tilbage.”

Fakta om de fire ejendomme

De fire ejendomme er på i alt knap 138.000 m2 og er opført i Aarhus i 1965, i Odense i 1960, i Lyngby i 1960 og på Kongens Nytorv i København helt tilbage i 1894. Sidstnævnte har dog levet et tidligere liv før Magasin, hvor ejendommen har huset både dansesal og hotelvirksomhed.

Transaktionen er fortsat betinget af formel godkendelse af de danske konkurrencemyndigheder og forventes at falde helt på plads inden for de kommende måneder.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

Morten Steen

Kommunikations- og pressekonsulent,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 91 36 66 41 E-mail