9. april 2024

Ny standard for almene boliger

Kanalgaarden

I partnerskab med det almene boligselskab fsb, har ATP Ejendomme lagt grundstenen til en samarbejdsmodel, som har potentialet til at ændre den måde, hvorpå byggebranchen integrerer almene boliger i privat boligbyggeri. ”Solid og klar til opskalering,” siger Dennis Heegaard Andersen fra ATP Ejendomme.

De sidste mange år har den delegerede bygherremodel ligget til grund for kombinationen af privat og alment boligbyggeri. Modellen bygger på et sæt principper, som hjælper almene og private bygherrer til at samarbejde på projekter. Det er i korte træk en model, som delegerer bygherrerollen til den private bygherre, som så står så for selve byggeriet, og ved projektets afslutning overdrager den almene del til den almene boligorganisation.

På Kanalgaarden i Ørestad, hvor vi bygger private og almene boliger, har vi ønsket at tilpasse modellen til vores rolle som langsigtet ejendomsejer. Det har resulteret i en udvidet delegeret bygherremodel, som i højere grad baseres på gensidig tillid mellem parterne og et ønske om et mere ensartet byggeri i kvalitetsmaterialer.

Dennis Heegaard Andersen, afdelingschef i ATP Ejendomme, håber på, at projektet ses som et eksempel til forfølgelse i branchen: ”Gode eksempler er afgørende, for det viser meget klart, at der er løsninger på de udfordringer, som mange i branchen ser ved privat alment partnerskab. Nu kan andre tage ved lære af vores erfaringer,” fortæller Dennis.

Med Kanalgaarden er vejen banet for et tættere parløb mellem det private og almene på fremtidens byggeprojekter, mener Annesophie Hansen, direktør i fsb, som er Københavns største almene boligselskab: ”Vi har stadig en stor opgave foran os, hvis vi skal sikre, at København forbliver en by for alle. Her spiller almene boligorganisationer som fsb en afgørende rolle, og nu skriver vi også historien sammen med de private grundejere som ATP Ejendomme.”

Et visionært projekt

Kanalgaarden er et tydeligt eksempel på, hvad fremtidens boligbyggeri kan og bør være. Med en samlet strategi, der tager højde for langsigtede mål og fremtidig drift, og hvor der gives plads og kvalitet til almene lejligheder på private projekter.

”Med Kanalgaarden har vi vist, at denne model for samarbejde er solid og klar til at blive opskaleret. Det er mit indtryk, at både private og almene aktører har et ønske om at tage denne udfordring op, men har manglet eksempler på vellykkede projekter. Det eksempel er der nu,” siger Dennis.

Han tilføjer, at modellen er en oplagt løsning for dem, der ligesom os ser værdien i et langsigtet ejerskab af de ejendomme, de udvikler.

Fsb ser også fremtidige lignende boligprojekter og Kanalgaarden i særdeleshed, som en positiv tilføjelse til den danske hovedstad: ”I fsb glæder vi os over at bidrage til by- og boligudviklingen i København – og ikke mindst til, at 52 unge studerende i 2025 kan flytte ind i en super attraktiv almen ungdomsbolig i Kanalgaarden,” afslutter Annesophie.

  • Dennis Heegaard Andersen

    Afdelingschef

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Henriette Marie Borgen

Kommunikationskonsulent,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 22 63 73 82 E-mail