4. april 2023

Carl Bro Haven og Kanalgaarden: ”At være beredt på hvad som helst”

Carl Bro Haven

Udviklingsprojekter er et virvar af bevægelige dele, hvor der altid indgår en vis grad af usikkerhed. Det er derfor byggeteamets opgave at agere med rolig og sikker hånd i et meget omskifteligt farvand. Særligt to projekter har i det forgangne år tryktestet reflekserne i ATP Ejendommes byggeteams. Herunder får du et indblik i de overvejelser, som projektudviklingschef Erik Andreasen og afdelingschef Hans Jørn Kühn gjorde sig undervejs.

Kanalgaarden i Ørestad og Carl Bro Haven i Glostrup er udviklingsprojekter, som på hver deres måde har til formål at transformere deres lokalmiljø. Kanalgaarden er startskuddet på en ny model, som er skabt i dialog med boligselskabet fsb, og som bestræber sig på at understøtte både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Carl Bro Haven omdanner Swecos tidligere erhvervsgrund i Glostrup til en livlig oase med grønne områder til de kommende beboere og andre, der færdes i lokalområdet omkring de 200 nye lejeboliger.

På trods af en klar retning for begge projekter, har konsekvenser af krigen i Ukraine og COVID-19 ihærdigt forsøgt at spænde ben for udviklingen. Havde det ikke været for et grundigt benarbejde internt i ATP Ejendomme, var projekterne blevet sat på hold. Ifølge Erik Andreasen skal man være klar på det meste: ”Der kan opstå mange forskellige scenarier, så det handler i bund og grund om at være beredt på hvad som helst”.

Læs årsrapporten 2022 her
  • Carl Bro Haven

  • Kanalgaarden

Forsyningsudfordringer og entrepriseusikkerhed

Som på mange andre byggeprojekter i 2022 har forsyningsudfordringer været en del af hverdagen på de to udviklingsprojekter. Et eksempel på hurtigt fodskifte skete i starten af året, hvor risikoen for en energikrise øgede sandsynligheden for mangel på mursten, da produktionen er meget energitung.

For at imødekomme det, besluttede vi at indkøbe et kæmpe parti mursten, som kunne dække behovet på både Kanalgaarden og Carl Bro Haven. Samlet kom leverancen til at udgøre hele 1,1 mio. mursten.

Et hold troværdige fagprofessionelle

Leveranceusikkerheden betød desuden, at entrepriseudbudsformen måtte gentænkes. Det blev således en førsteprioritet at indgå kontrakt
med en entreprenør med et sammentømret hold af håndværkere.

På begge projekter sikrede byggeteamets netværk, at den samme entreprenør stod klar til at håndtere begge totalentrepriser.

I de senere år er ATP Ejendommes interne byggeteam udvidet til at inkludere flere bygherrekompetencer, og heri ligger ifølge Hans Jørn Kühn
en del af forklaringen: ”Teamet i ATP Ejendomme er blevet styrket, og vi kan nu selv danne os et overblik og være mere til stede på byggesager. Vi har fået mulighed for løbende at sikre processen og arbejde tættere med samarbejdspartnerne på projekterne”, siger Hans Jørn og fortsætter: ”I ATP Ejendomme har vi en holdning til det, vi bygger – også på et forholdsvist detaljeret niveau. Derfor er det nødvendigt, at vi besidder mange forskellige kompetencer internt”.

I mål på trods

Til trods for udfordringer glæder det projektudviklingschef Erik, at projekterne er på sporet. Det beror dog ikke på tilfældigheder – og Erik uddyber:
”Vi kan være tilfredse med, at vi er nået i mål med den svære indledende proces på trods af de udfordringer, som begge projekter har op- og overlevet. Det er, hvad vi i ATP Ejendomme gerne vil være kendte for; at vi leverer, også når det er svært”.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail