20. februar 2024

Dahlerups Pakhus Langelinie

130 år gammelt pakhus med energimærke B

Bæredygtighed

Ældre ejendomme bliver ofte nævnt som en udfordring, når talen falder på energioptimering og energimærkning. Men sådan behøver det ikke at være.

På Langelinie Allé i København ligger Dahlerups Pakhus. Opført i 1894. Energimærke B.

Hvordan kan det gå til?

En gennemgribende renovering forvandlede i slutningen af 1990’erne det gamle, og temmelig forfaldne, pakhus til en moderne kontorejendom med karakter. Med i renoveringen fulgte blandt andet en ny varmecentral og et nyt ventilationsanlæg, ligesom en del vinduerne blev forsynet med forsatsruder.  

Den gode energimærke er en grundforudsætning for Erhvervsstyrelsen, der har holdt til i pakhuset siden 1. maj 1999, og med tiden har fået særlige krav til energimærke. Som skal være B eller bedre.

Det kræver opmærksomhed i driften og løbende energioptimering, hvilket sker i et tæt samarbejde mellem ATP Ejendomme og Erhvervsstyrelsen, hvor servicechef Gert Blauenfeldt Nielsen har været med de siden begyndelsen af 2000.

Intelligent LED-belysning

Med Gert ved roret har ejendommen løbende fået udskiftet alle lyskilder til fuld LED, ligesom der er installeret sensorer i alle armaturer, der automatisk tænder og slukker baseret på aktiviteten i det enkelte lokale, mens lysniveauet automatisk justeres efter dagslyset.

Da det gamle pakhus har en dybde, der gør det svært for dagslyset at trænge ind i midten af ejendommen, benytter Erhvervsstyrelsen en belysning på 4000 kelvin i hele bygningen for at kompensere for det manglende dagslys. ”I mange sammenhænge vil det være alt for lyst, men vi oplever, at det har en positiv effekt på arbejdsmiljøet,” lyder det fra Gert, der ikke lægger skjul på sit forhold til pakhuset: ”Det er jo et fantastisk hus at være i. Vinduer og loftshøjder er forskellige fra etage til etage, hvilket giver en spændende variation og et helt specielt lysindfald.”

Godt indeklima med bevidste valg

Der er fravalgt køleanlæg på langt de fleste af ejendommens arealer, hvilket er en medvirkende faktor til det gode energimærke. I stedet arbejder bygningsingeniør Emil Seliger fra ATP Ejendomme med pakhusets CTS for at optimere både energiforbrug og indeklima, blandt andet ved at udnytte natsænkningen på anlægget til at opnå en bedre komfort om dagen. En fremgangsmetode, som understøttes af den gamle bygnings solide mure, der er med til at regulere temperaturen indenfor. Desuden er der opsat målere, der overvåger indeklimaet og automatisk justerer ventilationen baseret på CO2-niveauerne i lokalerne.

Bæredygtighedstjek og besparelser

Emil arbejder blandt andet ud fra et såkaldt bæredygtighedstjek, som ATP Ejendomme udførte på blandt andet Dahlerups Pakhus i 2023. Tjekket har til formål at identificere, hvor de næste indsatser skal lægges i jagten på at spare energi og mindske ejendommens CO2-aftryk.

I pakhuset pegede bæredygtighedstjekket på motorerne i ventilationen og ejendommens cirkulationspumper, som nu er ved at blive udskiftet. Dernæst anbefalede tjekket muligheden for egenproduktion af strøm ved at installere solceller på pakhusets tag. Dette tiltag afhænger dog af en myndighedsgodkendelse, da ejendommen er fredet.

Foreløbigt har den fælles indsats på Dahlerups Pakhus betydet en besparelse på Erhvervsstyrelsens elregning på 36 pct., eller 290.000 kWh, siden 2019. Her skal det for en god ordens skyld tilføjes, at muligheden for hjemmearbejde i dag betyder, at der til dagligt er omtrent en 20 pct færre medarbejdere på kontoret i Dahlerups Pakhus i forhold til 2019.

Gammelt eller nyt?

Vi slutter hos servicechef Gert fra Erhvervsstyrelsen. For hvordan vil han råde en virksomhed, der har valget mellem at flytte ind i en ældre ejendom og et nybyggeri?

”Jeg ville ikke være bange for at flytte ind i en gammel, velrenoveret bygning. Æstetikken er én ting, men der skal naturligvis være de bekvemmeligheder, der skal til, for at få hverdagen til at fungere. Ældre bygninger er ofte ikke tegnet til at udgøre rammerne for en virksomhed, så der kan være nogle udfordringer. Når det er sagt, har vi aldrig oplevet bygningens udformning og alder som en ulempe. Der er en charme, man ikke får andre steder.”

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Henriette Marie Borgen

Kommunikationskonsulent,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 22 63 73 82 E-mail