8. februar 2024

Tilfredsstillende driftsresultat for ATP Ejendomme i 2023

Regnskab

ATP Ejendomme opnåede i 2023 et driftsresultat på 2.040 mio. kr., hvilket var på linje med forventningerne.

Året har været kendetegnet ved få transaktioner, et stærkt fokus på driften og den laveste tomgang i mange år, hvilket ifølge administrerende direktør Martin Vang Hansen har bidraget til det tilfredsstillende driftsresultat.

”Driften og de forhold, ATP Ejendomme selv kan påvirke, lander på et rigtigt fornuftigt niveau med et resultat eksklusive værdireguleringer på lidt over 2 mia. kr., hvilket er næsten 400 mio. kr. bedre end sidste år og på niveau med det forventede,” siger Martin Vang Hansen.

Han er særlig tilfreds med, at udlejningsprocenten ligger historisk højt, og at det i løbet af året er lykkes at udleje nogle store ejendomme i København.

”Med en udlejningsprocent på 95 procent sluttede vi året på et historisk højt udlejningsniveau, og vi har i løbet af året blandt andet budt Netcompany velkommen på Christiansbro, ligesom ordnung i Shellhuset har indrettet landets største kontorhotel,” siger Martin Vang Hansen.

Han hæfter sig også ved, at tilfredsheden blandt alle kunderne aldrig har været højere, hvilket lover godt for de kommende år.

“Vi har de seneste fem år målt på kundernes tilfredshed med deres lejemål og vores services, og vi har aldrig målt en højere tilfredshed end i 2023. Vi kan særligt se, at vores evne til at levere attraktiv indretning, relevante services og effektiv daglig dialog er forbedret,” siger Martin Vang Hansen, der tillægger strategien om at komme tættere på kunderne en stor del af årsagen til, at kunderne vurderer tilfredsheden historisk højt.

Hvor driften og de forhold, som ATP Ejendomme selv kan kontrollere, gik som forventet, påvirker de eksterne forhold med betydning for værdiansættelserne af ejendomme resultatet negativt. Værdireguleringer af ejendommene trækker derfor årets positive driftsresultat ned med -4.121 mio. kr. Det samlede resultat ender på et underskud på -2.318 mio. kr. 

”De høje renteniveauer og voksende afkastkrav har påvirket værdien af vores ejendomsportefølje i 2023, og det har medført en negativ værdiregulering, som trækker det samlede resultat i et underskud på 2.318 millioner kroner,” siger Martin Vang Hansen.

ATP Ejendomme ejer og administrerer ejendomme med en samlet markedsværdi på 42 mia. kr. ved udgangen af 2023. Året bød kun i begrænset omfang på køb og frasalg af ejendomme, udover erhvervelsen af 50 pct. af Danske Banks nye hovedkvarter på Postgrunden i København. Der er i årets løb investeret 1.062 mio. kr. i nyopførelser, opgraderinger og indretninger af ATP Koncernens ejendomme.

Hent årsrapporten her
  • Martin Vang Hansen

    Adm. direktør i ATP Ejendomme

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail