14. marts 2023

FN’s Verdensmål som pejlemærker for positiv udvikling

Bæredygtighed

En afgørende forudsætning for vores fortsatte bæredygtige udvikling er evnen til at sætte perspektiv på vores indsats. Her tilbyder FN’s Verdensmål pejlemærker, som vi i ATP Ejendomme aktivt bidrager til. Særligt verdensmålene 3, 7, 11, 12 og 13 betragter vi som væsentlige i vores arbejde, og det er primært de mål, vi løbende bidrager til i vores indsats relateret til bæredygtighed.

I artiklen får du en status på vores indsats samt eksempler på, hvordan vores aktiviteter bidrager til FN’s Verdensmål og de underliggende delmål, som er knyttet til hvert verdensmål.

Læs årsrapporten 2022 her
 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Delmål 3.4 – Særligt i Danmark, hvor vi tilbringer meget tid inden døre, er indeklimaet vigtigt for vores fælles sundhed. Et fokus på indeklima er derfor en fast del af vores projekter, når vi renoverer, bygger og vedligeholder. Her tilpasser og forbedrer vi løbende indeklimaet ved brug af teknologi, der overvåger temperatur og luftfugtighed.

 • På udviklingsprojektet Kanalgaarden i Ørestad anvender vi miljøvenlige og skånsomme
  materialer, som både indtænker akustiske og termiske aspekter og sikrer et godt indeklima for de kommende beboere nu og i boligbyggeriets mangeårige fremtid
 • Hotel Scandic Nørreport er et godt eksempel på et renoveringsprojekt med indeklima i højsædet, idet efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner har gjort indeklimaet mindre følsomt over for udendørs temperaturudsving

Delmål 3.9 – Når vi bygger eller udvikler ejendomme, er vi optaget af at understøtte initiativer, som kan øge trivsel og det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dette gælder både for vores kunder og vores egne medarbejdere.

 • Hos de af vores kunder, som har deres daglige gang i en af vores kontorejendomme, er vi optaget af at skabe omgivelser og behovsbaseret indretning, som kan fremme trivsel og et godt arbejdsmiljø, og som understøtter work-life balance
 • Vores tilgang til sundhed og trivsel gælder også for ATP Ejendomme selv og ikke mindst i forbindelse med vores kontorflytning til nye rammer i 2023. Her indfører vi blandt andet åbne områder til samarbejde og et opgør med ejendomsretten til eget skrivebord.

 

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Delmålene 7.1 og 7.2 – Produktionen af vedvarende energi er altafgørende for dels at accelerere den grønne omstilling, dels at sikre en større andel af vedvarende energi i det danske energimiks.

 • ATP Ejendomme har indgået en elkøbsaftale med virksomheden Better Energy, der sikrer, at der tilføres den samme mængde ny grøn strøm til elnettet, som der forbruges på fællesarealer i vores ejendomme inklusive hele forbruget i ATP Ejendommes egne kontorer i København og Aarhus. Den grønne strøm genereres af en nyopført solcellepark på Als
 • Vi har sikret grøn strøm til vores kunder DSB og NH Collection Copenhagen
 • Vi har i 2022 påbegyndt bæredygtighedstjek på vores ejendomme i Danmark, hvor vi vurderer deres optimeringspotentiale i forhold til energiforbrug og -produktion samt indeklima.
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Delmål 11.3 – Vi har indført krav om certificeringer, som sikrer, at en ejendom lever op til et sæt bæredygtighedskriterier, så vi kan tilbyde lejemål, som bidrager til den grønne omstilling, hvilket mange af vores kunder prioriterer i stigende grad.

 • Alle nybyggede ejendomme i vores portefølje skal fra 2020 være certificeret med DGNB Guld eller anden anerkendt certificering på tilsvarende niveau
 • Større renoveringer af ejendomme skal som minimum føre til DGNB Sølv-certificering.
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.5 – På alle større projekter vurderes og dokumenteres potentialet for genanvendelse af byggematerialer. Målet er at opbygge vores evne til at genanvende materialer under hensyntagen til det tilgængelige materiales kvalitet, mængde og omkostningen ved genanvendelse.

 • I forbindelse med nedtagningen af bygninger på adressen Jagtvej 169 på Østerbro i København, hvor vi i 2025 står klar med nye boliger og erhvervslejemål, er 96 pct. af materialerne fra de tidligere ejendomme på grunden blevet genanvendt
 • Som vi gjorde i forbindelse med ovennævnte projekt, vil vi fremover allerede i vores udbudsmateriale gøre det klart, at vi prioriterer samarbejdspartnere, som fokuserer på høj grad af materialegenanvendelse.

Delmål 12.6 – I samarbejdet med eksterne partnere lægger vi vægt på, at de driver forretning på ansvarlig vis. Samtidig er vi selv optaget af en høj grad af gennemsigtighed i vores forretning.

 • I 2022 udgiver vi vores første CO2-regnskab, som vi anvender til at estimere og dele resultaterne af vores aktiviteter. Dermed giver vi vores interne og eksterne interessenter mulighed for at følge udviklingen.
Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 13: Klimaindsats

Delmål 13.1 – Klimasikring er en stor del af vores renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Det har store økonomiske omkostninger for os og for vores kunder, hvis vi ikke tager effekterne af klimaforandringerne alvorligt.

 • Klimarisici vurderes løbende på alle vores ejendomme, så vi bliver i stand til at tage nødvendige foranstaltninger for at sikre ejendommenes langsigtede anvendelse
 • Vi har udviklet en ESG- og klimarisikorapport, som kombinerer interne data om vores ejendomme med eksterne data om blandt andet undergrundens beskaffenhed, overflade- og havforhold samt vejrparametre, hvilket giver os et overblik over risici i realtid samt prognoser på forhold, vi skal være opmærksomme på nu og i fremtiden.

Delmål 13.2 – En vedvarende klimaindsats er væsentlig for os, og derfor ønsker vi at bidrage aktivt til et CO2-neutralt samfund. Vi har defineret følgende ambitioner:

 • Vi ønsker at reducere CO2-udledningen pr. m2 i vores ejendomsportefølje med 65 pct. i 2025 (i sammenligning med 2018-niveau)
 • På længere sigt ønsker vi at reducere CO2-udledningen pr. m2 med 85 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 2018
 • Vores ambition er at opnå CO2-neutralitet i 2040
 • Ydermere ønsker vi at reducere energiforbruget pr. m2 i vores samlede ejendomsportefølje med 10-20 pct. i 2025 og med 30-40 pct. i 2040 i forhold til 2018.

I 2022 har vi opnået en CO2-reduktion på 43,9 pct. for ATP Ejendommes portefølje siden
basisåret 2018.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail