20. november 2020

Gå tilbage

29 skurvogne skaber fleksibilitet og dynamik i samarbejdet på Strandgade 7

Strandgade 7

Det er ikke svært for Mette Munkedal Tange og Karina Mary Andersen at sætte ord på, hvad der udgør et godt samarbejde. Det er der nemlig masser af i den igangværende ombygning på Strandgade 7. De 29 skurvogne, der udgør en fælles skurby, forklarer de blandt andet som én af årsagerne hertil.

Langs Knippelsbrogade er 29 grå skurvogne indrettet med kontorer, mødelokaler, frokoststue og omklædningsfaciliteter. Når senior projektchef hos ATP Ejendomme, Mette Munkedal Tange, og projektdirektør hos NCC, Karina Mary Andersen, sætter kursen mod arbejde, er det destinationen for dem begge. Her har de indrettet sig med deres respektive teams, og selvom der på den ene dør står ATP Ejendomme og på den anden NCC, fungerer samarbejdet, som var de ét team.

”Det, at vi sidder sammen, gør noget helt særligt ved samarbejdet. Nok sidder vi på hver sin side af bordet med hver vores opgaver, men at vi deler faciliteter og er sammen i hverdagen, gør det meget synligt, at vi har samme mål for øje,” fortæller Mette, og Karina supplerer:

”Vores samarbejde er meget dynamisk, og vi benytter os meget af at stikke hovederne ind til hinanden, når der opstår et behov for at vende noget. Vi har ikke lange korrespondancer på mail, fordi vi sidder sammen og i stedet klarer det i form af dialog.”

Nedbrydning af hvad der er dit og mit
Mette varetager bygherrerollen, og er ansvarlig for samtlige aktører i projektet, ligesom hun sikrer, at projektet holder sig inden for de rammer, der er udstukket. Karina repræsenterer entreprenøren, og som projektdirektør er hun ansvarlig for det produktionstekniske og for, at hun og hendes team leverer på de byggetekniske opgaver, der kommer ind.

”Vi har en helt klar rollefordeling og respekt for de opgaver, vi hver især løser. Men vi har også en fleksibilitet i vores samarbejde, som gør, at vi kan sætte os ind i hinandens situation og bruge hinandens kompetencer, hvor det giver mening,” fortæller Mette.

Et af de mange områder, hvor de to teams blandt andet bruger hinanden, er i forbindelse med risikoworkshops, der afholdes hver tredje måned. Her gennemgår de, hvad der er de største udfordringer i projektet, og hvem der håndterer dem.

”Ofte har bygherre og entreprenør hver deres risikoprofil, men på det her projekt har vi en fælles. Det gør, at vi ikke tænker i, hvad der er dit, og hvad der er mit, men i stedet brainstormer vi i fællesskab på, hvordan vi skal håndtere de forskellige udfordringer, vi møder undervejs,” siger Karina.

På med hjelmen og sikkerhedsskoene og så afsted
Skurbyen blev etableret tilbage i sommeren 2019, hvor de mange skurmoduler blev løftet op på en høj stålkonstruktion og svejset fast. Med en så central placering i København, er pladsen omkring ejendommen en anelse trang, og skurbyen er derfor bygget i højden for at optimere pladsen mest muligt.

Mette og hendes team fra ATP Ejendomme har indrettet sig i kontoret længst mod Strandgade, og i den modsatte ende mod vandet sidder Karina og teamet fra NCC. Imellem dem er indrettet fælles mødelokaler, et tekøkken og toiletter. Skurbyens store mødelokale er placeret på etagen ovenover, ligesom det også er her, at vi finder tagterrassen, der, med sin flotte udsigt til kanalen, har været base for socialt samvær mellem de to teams og håndværkerne på pladsen – i hvert fald før corona. Langs skurbyens ene side snor sig metaltrapper, som forbinder gadeplanet med øverste etage, ligesom gangbroer giver en direkte vej fra de fælles faciliteter i skurbyen til ejendommen.

”Vi benytter os meget af at kunne gå ud på pladsen og se på tingene. På med hjelmen, på med sikkerhedsskoene, og så er det afsted. Ved at sidde på pladsen får vi en helt anden føling med, hvor langt vi er, og det betyder rigtig meget i et projekt i denne størrelsesorden. Med så meget arbejdskraft i gang samtidig, går tingene stærkt, og det er derfor afgørende, at vi kan handle hurtigt og fleksibelt, og det kan vi, fordi vi sidder på samme kontor her i skurbyen,” fortæller Mette.

  • Mette og Karina foran skurbyen

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

Kirsten Meyer

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 20 19 33 54 E-mail