20. september 2023

Milliard-investering: ATP Ejendomme og Danica Ejendomme deler ejerskab af domicil i Postbyen

Vores ejendomme

ATP Ejendomme erhverver 50% af Danske Banks nye domicil i Postbyen, København, i et partnerskab
med Danica Ejendomme.

I 2016 underskrev ATP Ejendomme og Danica Ejendomme en aftale, der giver ATP Ejendomme 50% ejerskab af Danske Banks nye domicil i Postbyen i København ved ejendommens  færdiggørelse. Ejendommen er nu færdig og det delte ejerskab er dermed en realitet. Danica Ejendomme, som har været bygherre på projektet, vil fortsat eje de resterende 50% og står desuden for den fremtidige daglige drift af ejendommen.

Aftalen, som løber op i milliardklassen, markerer en betydningsfuld udvidelse af ATP Ejendommes investeringsportefølje og fremhæver selskabets langsigtede engagement i at investere i kvalitetsejendomme i Danmark.

“Med vores investering i Danske Banks nye hovedkontor føjer vi en fantastisk bygning til vores portefølje af domiciler og centralt  beliggende ejendomme i København,” siger Martin Vang Hansen, CEO for ATP Ejendomme, og fortsætter:

“Denne investering passer rigtig godt ind i vores strategi om at have større ejendomme på centrale placeringer, og med Danske Bank som lejer sikrer vi en langsigtet aftale og mulighed for at  understøtte Københavns position som et førende finansielt centrum i Norden.”

Hos Danica Ejendomme, der er bygherre på byggeriet, er man meget tilfredse med byggeriet af det nye domicil til  moderkoncernen Danske Bank, som bliver lejer i byggeriet:

”Det er et flot og moderne byggeri, der vil samle koncernen. Det er samtidigt også markeringen af afslutningen på første etape af vores store udviklingsprojekt Postbyen. En ny og åben bydel til alle, der kommer til at have sin daglige gang i området og til københavnerne generelt. Den milepæl er vi i Danica stolte af at have nået ved at tilføre København et markant nyt kontorhus,” fastslår Michael Nielsen, adm. direktør i Danica Ejendomme.

  • Danske Banks domicil i Postbyen

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail