3. november 2020

Gå tilbage

ATP Ejendomme sætter ny standard for bæredygtig renovering – opgraderer markant hotelprojekt til DGNB Guld

Strandgade 7

ATP Ejendommes hotelprojekt på Strandgade 7 i København har kurs mod at blive et af de mest bæredygtige og et af de første DGNB Guld-certificerede renoveringsprojekter i Danmark.

Ejendommen er ved at blive gennemrenoveret med henblik på at transformere den tidligere kontorejendom til et nyt femstjernet hotel, der får den internationale hotelkæde NH Hotel Group som operatør. Hotelbyggeriet forventes afsluttet i slutningen af 2021, men allerede nu ser Guld-certificeringen af ejendommen ud til at være vel inden for rækkevidde.

”Vi betragter bæredygtighed som en forudsætning for at skabe et langsigtet, konkurrencedygtigt afkast på vores ejendomsinvesteringer, og vi er i gang med at styrke bæredygtigheden i vores ejendomsportefølje. Hvor det er muligt, rykker vi også barren opad på igangværende projekter som Strandgade 7, hvor vi nu sigter mod en DGNB Guld-certificering. Udgangspunktet ved projektets start var ellers sølv,” siger Martin Vang Hansen, adm. direktør i ATP Ejendomme, og fortsætter: ”Langt størstedelen af den danske bygningsmasse består af eksisterende og ofte ældre bygninger, og det er helt afgørende, at vi også får eksisterende ejendomme til at yde et mere positivt bidrag til bæredygtigheden i vores samfund. Det er jeg overbevist om, at det nye hotel bliver et rigtigt godt eksempel på.”

Hos Green Building Council Denmark, som er ansvarlig for DGNB-certificeringer i Danmark, bliver den nye udmelding om renoveringsprojektet betragtet som et vigtigt signal til markedet.

”Strandgade 7 er et rigtig spændende renoveringsprojekt, og det er jo fantastisk, at man har sat sig for at løfte de bæredygtige ambitioner fra DGNB Sølv til Guld undervejs i forløbet. Som en af byggebranchens helt store bygherrer er vi også rigtig glade for, at ATP Ejendomme tager ansvar og sætter barren for, hvordan man kan løse udfordringen med højere bæredygtighed i byggeriet – også når det kommer til renoveringer. Vi glæder os til at se det endelige resultat”, siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

I NCC er der også stort fokus på DGNB-certificeret byggeri.
”Vi er glade for at se, at det også giver god mening at arbejde med certificering af renoveringsprojekter,” siger projektleder Karina Andersen fra NCC. ”Det er altid glædeligt, når ressourcerne bliver anvendt bedst muligt. Vi har gjort os umage for at udnytte de potentialer, vi har set løbende gennem projektet, og særligt har vi med hjælp fra NCC’s DGNB-konsulent arbejdet målrettet på at løfte projektet fra sølv til guld.”

Det nye hotel bliver på i alt 33.000 m² og får knap 400 værelser, der kan huse ca. 750 gæster ad gangen. Hertil kommer konferencefaciliteter og en restaurant. Bæredygtighed har været tænkt ind i projektet fra start. Hele den bærende betonkonstruktion er genbrugt fra den tidligere bygning, alle installationer er blevet op-graderet til højeste standard, klimaskjoldet i form af tag og vinduer er i dag energioptimeret, og så anvender bygningen havvandskøl fra Københavns Havn til køling, som forurener betydeligt mindre end traditionel køling. Se den fulde liste over bæredygtige tiltag nedenfor.

Hos den kommende hoteloperatør, NH Hotel Group, er bæredygtighed en vigtig del af hotellets appel til kunderne.

”For NH Hotel Group er det afgørende at skabe en bæredygtig forretning med positiv økonomisk, social og miljømæssig indvirkning. Vi er glade for, at ejendommen står til at modtage denne certificering, da det er en anerkendelse af indsatsen for bæredygtig administration af de bygninger, hvori vores hoteller er placeret. Det giver os mulighed for endnu en gang at dokumentere vores årelange fokus på bæredygtige rammer for hotelgæster og medarbejdere, hensyn til miljø og klima og involvering af ansvarlige partnerskaber i hele værdikæden,” siger Marta Martin, VP Corporate Responsibility & Internal Communication.

De følgende eksempler er alle bæredygtighedstiltag, som er en del af DGNB-certificeringen og dermed bæredygtighedsstrategien af renoveringen.

Tilgængelig for lokale beboere og turister

Omdannelsen fra kontorejendom til hotel rummer en vision om at give noget tilbage til København i form af et mere åbent og imødekommende område for både lokalmiljøet og turister. Der skabes en direkte forbindelse fra Knippelsbro til havnepromenaden i form af en ny, bred trappe. Desuden etableres en dagligvarebutik i stueplan og en restaurant med direkte indgang fra havnepromenaden.

En bæredygtig byggeplads

Ved at fokusere på bæredygtigheden på byggepladsen er der blandt andet prioriteret information til naboerne, energiminimering, støj- og vibrationsreduktion, beskyttelse af grunden mod forurening i byggeprocessen og brug af certificeret og genanvendt træ.

Genbrug af beton

Ved at genbruge den eksisterende bygningskonstruktion af stål og beton til et nyt formål spares en CO2-udledning på ca. 5.000 t CO2-eq. svarende til over 300 danskeres samlede CO2-udledning på et helt år. Dermed bliver det samlede CO2-aftryk for byggeriet lavere end ved nybyggeri.

Katalog med kemi

Produkter som maling, fugemasse, tapetlim og træbeskyttelsesprodukter er undersøgt for sundhedsskadelig kemi. Produktundersøgelserne er samlet i et miljømæssigt materialekatalog, så det i fremtiden er nemt at kortlægge, hvor de kemiske produkter er anvendt og til hvad.

Certificeret træ til genbrug

Der bliver brugt certificeret træ til selve bygningen og til afskærmning og sikring på byggepladsen, såkaldt byggepladstræ. Ud af den samlede indkøbte træmasse stammer 98 % fra certificeret bæredygtigt skovbrug. Desuden samarbejder ATP Ejendomme og NCC med GENTRÆ, som aftager byggepladstræet til genbrug.

Energibesparende renovering af facaden

Facaden får bedre energiegenskaber med lavenergivinduer og solafskærmende glas. Det betyder, at energiforbruget til både opvarmning og køling på den eksisterende del af ejendommen reduceres med ca. 900.000 kWh årligt svarende til 58 t CO2-eq. per år.

Havvandskøling

Ejendommen anvender havvandskøling, der anvender det kolde havvand til at køle vandet i ejendommens kølesystemer i sommerhalvåret. At bruge havvand er mere miljøvenligt end traditionel køling.

Intelligent styring af lys og indeklima

Hotellet har LED-lys med tilstedeværelses- og dagslysstyring. Ventilationssystemet er nyt og har et lavt energiforbrug. Indeklimaet styres både centralt og lokalt, så ventilation og køling justeres, afhængigt af om værelserne er i brug. Varmen og udskiftningen af luften i lobbyen, restauranten, kontorer og konferencerum styres via sensorer, som måler temperatur og CO2-niveau. Procesventilation fra køkkenet er ligeledes behovsstyret, så der kun er udsugning ved de køkkenelementer, der er i brug. Alle hotelværelserne har vinduer mod det fri med støjreducerende glas.

Klimasikring

Der er indbygget en forhøjning i terrænet omkring, så ejendommen sikres mod højvande. Vandinstallationerne er desuden udført på en sådan måde, at ejendommen ikke oversvømmes gennem kloak- og spildevandsudledning. Regnvand afledes direkte til havnen, hvilket bidrager til, at vandet hurtigere bliver ledt væk fra kloaksystemet, og at oversvømmelser i forbindelse med skybrud derfor mindskes.

Grønt tag

Der etableres op mod 2.000 m² grønt tag (sedum) på den nye tilbygning og tagetage. Et grønt tag er mere miljøvenligt i sammenligning med mange andre tagmaterialer og kræver kun en begrænset mængde energi at producere. Taget kan optage en del af den nedbør, der falder på taget og dermed aflaste kloakken, som dermed skal bortlede mindre vand.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

Kirsten Meyer

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 20 19 33 54 E-mail