30. december 2020

ATP Ejendommes første ejendomsinspektør takker af efter 25 år

Mennesker

Ved årsskiftet går Rehné Sarelius på pension efter 25 år i ATP Ejendomme. Han kan fortælle historier om en branche og en virksomhed, der har ændret sig i de 25 år, men hvor kunderne og ejendommene altid har været omdrejningspunktet. Fortællingerne er mange og detaljerige, når de kommer fra Rehné, da han kan trække på sine 25 år i ATP Ejendomme og flere år i branchen.

Rehnés karriere som ejendomsinspektør går mange år tilbage – også før ATP Ejendomme. Her arbejdede Rehné i entreprenør- og byggevirksomheden Rasmussen og Schødt, hvor han i en længere årrække passede ejendommen på Blegdamsvej 54-58 eller ’Bleg’, som Rehné kalder den. En aften får han en opringning med besked om, at ATP Ejendomme havde opkøbt ejendommen, og sammen med sin daværende chef skifter Rehné ’Bleg’ ud med Møntergården, og bliver, som den første, ansat i ATP Ejendommes driftsafdeling.

 

”På det tidspunkt var der kun kontorfolk på kontoret i Møntergården, men nu skulle der bygges en driftsafdeling op, og her skulle der træffes beslutninger om alt fra arbejdsopgaver til arbejdstøj. Et år efter var vi fire i afdelingen og et par år efter var vi syv, og sådan startede vi op helt fra bunden,” fortæller Rehné.

Og selvom adressen i dag er den samme som dengang, så forholdene på Gothersgade 49 noget anderledes ud, end de gør i dag. Foruden at kontoret var noget mindre, foregik møderne også på en noget anden måde med forsyninger af både cigaretter og alkohol.

”Dengang var der ingen alkohol- og rygepolitik. I dag ville vi betragte situationen som rent kaos. Hver gang vi var til møder, havde jeg et tillægspunkt til agendaen, hvor jeg ønskede, at der ikke blev røget til møderne. Til min ærgrelse blev forslaget stemt ned hver eneste gang,” siger han og glæder sig over, at dette ikke er tilfældet i dag.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 91 80 52 E-mail