Vi prioriterer kundeservicen og leverancerne højt og arbejder ihærdigt på at sikre, at coronavirussen får mindst mulig indvirkning på den daglige drift på ejendommene.

Vi følger udviklingen af coronavirussen tæt og vil tage de nødvendige forholdsregler for at sikre en så normal ejendomsdrift som muligt. Vi henviser til de danske myndigheders retningslinjer og opfordrer til at følge med på www.sst.dk og www.coronasmitte.dk

Ejendomsdrift
I dag er alle vores ejendomme i normal drift, men såfremt vores medarbejdere eller kunder måtte blive ramt af smitte eller karantæne, vil vi særligt prioritere:

• Varme, elektricitet og vandforsyning i ejendommene
• Affaldshåndtering
• Rengøring af fællesarealer
• Tilsyn på ejendommene
• Akutopgaver, som indmeldes til vores Servicecenter

Servicecentret
Vi vil til enhver tid gøre vores bedste for at håndtere og svare på alle henvendelser, som måtte komme til vores Servicecenter eller reception. Det betyder, at vi om nødvendigt opretholder administrationen via hjemmearbejdspladser.

Får du brug for at henvende dig til vores medarbejdere i vores Servicecenter, kan de kontaktes på tlf.: 33 36 61 91 på hverdage mellem kl. 8-16 eller på mail servicecenter@atp-ejendomme.dk

Ring til Falck på telefon 70 24 45 17, hvis der opstår akutte situationer på en af vores ejendomme uden for Servicecentrets åbningstid.

Byggepladser holdes åbne, men under skærpede omstændigheder
Der er fortsat håndværkere på vores byggepladser, men det sker under skærpede forhold. Det betyder, at vi følger regeringens anvisninger og de særlige forholdsregler, der gør sig gældende i dag:

• Vask hænder hyppigt
• Undgå fysisk kontakt: håndtryk, kram, kindkys
• Håndsprit skal være tilgængeligt (særligt på toiletter, i skurvogne, ved frokosten mv.)
• Rengør håndtag flere gange dagligt – gerne hver time
• Rengør overflader flere gange dagligt – gerne hver time
• Rengør toiletter flere gange dagligt
• Undgå så vidt muligt at tage bad på arbejdspladsen
• Undgå så vidt muligt at dele håndværktøj

Desuden har vi implementeret rullende frokostpauser, minimering af deltagere i møder, ligesom håndværkerne holder pauser og benytter omklædningsfaciliteterne maks 10 personer (Strandgade 7) og maks 6 personer (Frederiksborggade 18/Nørre Voldgade 19) ad gangen.

Vi er i tæt dialog med de entreprenører, som vi samarbejder med om vores byggeprojekter, så vi i fællesskab kan sikre, at de forebyggende foranstaltninger er implementeret på byggepladserne.

Ventilering af ejendomme
ATP Ejendomme holder sig løbende orienteret og handler ud fra de anbefalinger, som REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) udsender. Disse retningslinjer beskriver blandt andet, hvordan ventilationsanlæg skal justeres i forhold til den situation, som vi befinder os i lige nu. TBST (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) henviser ligeledes til REHVA.

Anbefalinger fra myndigheder og brancheorganisationer ændres jævnligt, og vi vurderer og tilpasser i takt hermed.

Hvis du oplever ændringer og uregelmæssigheder i lejemålets ventilation, kan det skyldes løbende tilpasninger.

Du kan holde dig orienteret her på siden.

Gode råd 
Her er fem gode råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte med coronavirus:

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Vi håber på jeres forståelse i tilfælde af, at vores medarbejdere eller leverandører måtte blive ramt af smitte eller karantæne, da der i disse tilfælde kan opstå forsinkelser eller udeblivelser af den daglige drift. Denne side vil i så fald blive opdateret.

Ved spørgsmål til vores håndtering, er du velkommen til at kontakte din daglige kontaktperson hos os.