3. marts 2023

Direktionen ATP Ejendomme 2022

Direktionen udfordrer status quo

Kunder

Vi skal gøre det rigtige for kunderne, for ejendommene og på basis af et solidt fundament. Det er, hvad direktionen orienterer sig mod i ATP Ejendommes strategiske fokusområder frem mod 2025. Omdrejningspunkterne er vores rolle som nytænkende ejendomsejer, kundernes forventninger, langsigtet ejendomsudvikling samt betydningen af et stærkt datagrundlag i en foranderlig verden.

Ifølge CIO André Scharf er de nervøse finansielle markeder, den stigende inflation og energikrisen alle tegn på, hvor usikker verden er i dag. 2023 tegner også til at blive et økonomisk udfordrende år for rigtig mange: ”Men når skyerne trækker sig sammen, og vores verden bliver mere usikker, er det også her helt essentielt, at vi er tæt på vores kunder og forholder os aktivt til deres virkelighed. For det er i dialogen med vores kunder, at vi finder de rigtige løsninger”, indleder André Scharf og fortsætter: ”Det er et strategisk valg og et løfte, som vi står på mål for. Ikke kun i direktionen men i hele organisationen. At vi blandt andet har egne ejendomsinspektører, projektledere og Asset Managers, giver os netop en fantastisk mulighed for at være helt tæt på”.

At gøre det rigtige for kunderne

Adm. direktør Martin Vang Hansen tager tråden op om at være tæt på. Han er overbevist om, at kunderne i fremtiden vil stille meget højere krav til deres udlejere: ”Vi lever i en tid, hvor kunderne bør og skal kunne for[1]vente mere af deres udlejer. Vi skal derfor engagere os i at forstå vores kunders behov for et produktivt arbejdsmiljø og anerkende vores rolle som en væsentlig bidragsyder til deres evne til at skabe kerneværdi”, siger han og fortsætter: ”Vi kan ikke længere være passive pladsudbydere. I stedet er vi nødt til at indtage en aktiv rolle som leverandør af kreative fysiske rammer, som giver kunden et grundlag for øget produktivitet, bedre trivsel og større arbejdsglæde. Det forventer vores kunder”.

De indledende manøvrer for det tankesæt, som Martin Vang Hansen beskriver, ses allerede i de forskellige servicetilbud til kunderne som for eksempel el-ladestandere, rengøring og vinduespudsning, der bliver testet på en række ejendomme. Kendetegnene for disse services er, at de er eksempler på værditilbud til vores kunder, som rækker ud over de kvadratmeter, som de lejer af os.

At gøre det rigtige for ejendommene

Usikkerheden i 2022 har også sat sine spor i bygge- og anlægsbranchen. Mangel på byggematerialer og høj inflation er blevet hverdag. Situationen har fordret, at modeller gentænkes, og at der findes nye alternative løsninger, som egner sig bedre til fremtidens udfordringer.

Trods de aktuelle udfordringer er det ifølge CPO Jan Johansen stadig de mennesker, som arbejder, bor eller besøger vores ejendomme, der sætter et altafgørende præg på måden, hvorpå vi bygger og udvikler vores portefølje: ”Vi bygger langsigtet og til fremtiden. Derfor udvikler vi vores ejendomme med fleksibilitet, funktionalitet og trivsel for øje. Den strøm, vi i dag køber og bruger i vores ejendomme, er grøn og indkøbt til en konkurrencedygtig pris – selv i et svært marked med stigende priser. At vi har været på forkant, kommer nu vores kunder til gode”, fortæller Jan Johansen.

Det har også bevirket, at ATP Ejendomme har gjort sig bemærket i branchen og endda har været nomineret til to større priser – Renoverprisen og Bygherreprisen.

”Det er en flot anerkendelse af vores arbejde og ansporer os til at fortsætte”, siger Jan Johansen.

På et solidt fundament

For CFO Vibeke Bak Solok er ét element centralt for ATP Ejendommes positive retning: ”Ingen udvikling uden data. Med det datagrundlag, som vi har skabt i 2022, har vi et stærkt udgangspunkt at agere ud fra. Det betyder, at vi har et stærkere beslutningsgrundlag, når vi for eksempel optimerer den enkelte ejendom, sammenligner porteføljen på tværs, vil være på forkant med løsninger til kundernes ændrede behov, eller energioptimerer til gavn for samfund og bundlinje”, siger Vibeke Bak Solok og runder af med følgende observation og perspektiv: ”Vi oplever, at når data er tilgængelig på tværs af organisationen, styrker det vores beslutningsgrundlag og handlemuligheder – også på måder, som vi ikke havde forudset. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, vil komme til at definere ATP Ejendomme, når vi ser længere ud i fremtiden”.

Læs årsrapporten 2022 her
  • Fra venstre

    Martin Vang Hansen, André Scharf, Vibeke Bak Solok og Jan Johansen

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

Morten Steen

Kommunikations- og pressekonsulent,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 91 36 66 41 E-mail