1. marts 2021

Har gesimsen reddet liv?

Vores ejendomme

Goddag, jeg har et spørgsmål, som jeg er indbildsk nok til at tro, må være det mest mærkværdige spørgsmål, man har modtaget i ATP’s historie…

Sådan lød det, da der tikkede en mail fra Sys ind til ATP Ejendommes kommunikationsteam, der har til huse på 1. sal i Møntergården i København. Og mere skal der faktisk ikke til for at løbe med opmærksomheden blandt kommunikatører. Så vi læste videre og blev ikke skuffede, for Sys fortsatte:

Under den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig arbejdede min onkel, Preben Jarset, i Direktoratet for Vareforsyning, der dengang lå i Møntergården. Samtidig var han med i modstandsbevægelsen.

I Varedirektoratet var han fællestillidsmand, og derfor havde han sit eget kontor på 1. sal. I slutningen af 1942 blev Prebens kontor kontaktsted og lager af våben og sprængstof med mere for den modstandsgruppe, han var med i, og som senere kom til at hedde Holger Danske.

I starten af 1943 blev Preben stukket, det vil sige angivet, af en medarbejder i Varedirektoratet. Da tyskerne kom for at hente ham, fik han besked om det, inden de nåede frem til hans kontor – måske har omstillingsdamen nede ved receptionen nået at ringe op til ham. Så inden tyskerne nåede op til hans kontor, havde han stillet sig ud på gesimsen udenfor vinduet. Tyskerne gennemsøgte kontoret og fandt sagerne – men de fandt ikke Preben. Han var derefter nødt til at gå under jorden, som det hed. Han arbejdede videre i modstandsbevægelsen, blandt andet med at hjælpe jøder til Sverige.

Preben blev taget til fange af tyskerne i foråret 1944 og kom i fangelejr i Frøslev. Han var meget traumatiseret af sine oplevelser under besættelsen og ønskede ikke at tale om det efter krigen. Derfor er der ingen, der har haft lyst til at udspørge ham om det med gesimsen.

Mit problem er, at jeg ikke ved, hvor bred den gesims er? Er den bred nok til, at en voksen mand kunne stå på den? Min fætter, Prebens søn, siger, at det er helt urealistisk, mens min tante, Prebens kone, og jeg mener, at det godt ville kunne lade sig gøre. Men vi ved jo ikke, hvor bred den gesims er. Er det noget, I har mulighed for at undersøge for os?

  • Preben Jarset, kilde: Frihedsmuseet

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 91 80 52 E-mail