2. november 2020

Gå tilbage

Kunstnere dyster om at sætte deres præg på det kommende hotel på Strandgade 7

Strandgade 7

Et unikt kunstværk skal i fremtiden udsmykke hotellets indgangsområde. Med afsæt i ejendommens fortid og fremtid dyster fire kunstnere om at udvikle det værk, der skal være en del af det kommende hotel.

150 forskellige kunstnere har de seneste måneder givet deres bud på udsmykningen af indgangsområdet i det kommende hotel på Strandgade 7. De mange kunstnere har alle deltaget i en konkurrence, hvor de har udviklet et kunstværk, der enten fortæller en historie om stedet eller kan generere fremtidige historier for hotellets personale og gæster. Det store felt er nu skåret ned til fire kunstnere og heraf vil én løbe med sejren og i fremtiden udsmykke indgangsområdet med sit værk.

Foruden at bidrage til det æstetiske udtryk i hotellet, indgår kunstværket også som et parameter i de bæredygtige indsatser, der skal føre til en DGNB-certificering, når hotellet står færdigt. I certificeringen indgår bygningsintegreret kunst, da kunst er en del af bygningskulturen og dermed også påvirker bygningens kvalitet og udtryk. Helt konkret indgår kunstværket i den sociale dimension i bæredygtighedsbegrebet.

Udvalgets bedømmelser
I udvælgelsen af de fire kunstnere lagde bedømmelsesudvalget vægt på, om forslaget forholdt sig konkret til ejendommen, herunder dens placering, arkitektoniske udformning, historie samt tidligere og fremtidige funktion. De kiggede på, hvordan valg af materialer og formgivning spillede sammen med hotellets udtryk og indretningsdesignkoncept, ligesom de skulle vurdere, om værket kunne blive en identitetsmarkør for ejendommen fremover.

Bedømmelsesudvalget udvalgte de værker, som de synes fortalte en historie om stedet, eller som kunne generere fremtidige historier for hotellets brugere. De lagde i deres valg vægt på, om værket havde en høj æstetisk kvalitet, og om man kunne forestille sig værket fungere i fremtiden, ligesom der også blev lagt vægt på, om værket gjorde brug af genanvendelige eller brugte materialer.

De udvalgte kunstnere har nu frem til den 23. november til at skitsere deres endelige værk, hvorefter en jury bestående af to billedkunstnere samt repræsentanter fra ATP Ejendomme, NH Hotel Group og Green Building Council Denmark vil udvælge den vindende kunstner.

De fire kunstnere og deres værker er præsenteret nedenfor.

Anna Bak

Udsmykningsforslaget forholder sig til bygningens tidligere funktion som en del af skibsværftet B&W. Forslaget tager fat i fire elementer fra skibsdrift – motoren, skibsskroget, signalflagene og propellen – og undersøger konstruktionen og det æstetiske udtryk i disse fire elementer.

Mogens Jacobsen

Udsmykningsforslaget er en klanginstallation bestående af flere store roterende messingcylindere. Installationen inddrager hotellets gæster ved at reagere på tilstedeværelsen af deres smartphones og frembringer klange alt efter hvilke smartphones, der er til stede på et givent tidspunkt. Motorerne, der driver installationen, er synlige i en glasboks under cylinderne.

Sonja Strange 

Udsmykningsforslaget Ørkenrosen leger med bygningens kælenavn Ørkenfortet og er forankret i bygningens historie og fortid som skibsværft. Udsmykningen er bygget op af gamle jernplader fra ophuggede skibe, messingrør og messingflanger. Værket arbejder med forestillingen om at indfange et steds ånd og synliggøre den. 

Theis Wendt

Udsmykningsforslaget tager udgangspunkt i elementerne sten og vand og arbejder gennem disse to elementer med hotellets dualistiske egenskab til både at rumme rejse/bevægelse og hjem/ro. Forslaget er et vandrelief samt en serie afstøbninger af den samme sten med forskydninger fra sten til sten.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 91 80 52 E-mail