14. juni 2023

Ny model skal give flere almene boliger i København

Bæredygtighed

ATP Ejendomme og det almene boligselskab fsb har udarbejdet en ny model for samarbejdet, når almene boliger er en del af privat boligbyggeri. Modellen anerkender betydningen af bæredygtighed i moderne byggeri, og kan bane vejen for flere almene boliger i København.

Modellen, som er udviklet af ATP Ejendomme og Københavns største almene boligselskab fsb, er baseret på den delegerede bygherremodel, og har allerede bevist sit værd på byggeriet Kanalgården i Ørestad.

  • Kanalgården når det står færdig i 2025

  • Kanalgården når det står færdig i 2025

  • Kanalgården som det så ud i foråret 2023

Bjarne Larson, adm. direktør, fsb

”Samarbejdet understøtter skabelsen af den blandede by, hvor boligområderne indeholder forskellige boligtyper. Almene boliger samt private ejer- og lejeboliger ligger side om side, Det skaber varierede og mangfoldige boligområder”, siger fsb’s adm. direktør Bjarne Larsson.

En vision for fremtidens boliger

Byggeriet Kanalgården tager udgangspunkt i at bygherren og det almene boligselskab træffer beslutninger i fællesskab ud fra et langsigtet perspektiv med et særligt fokus på at lette den fremtidige drift og vedlige-holdelse af ejendommen.

Under byggeriet prioriteres tryghed for boligselskabet, da bygherren påtager sig den økonomiske risiko for byggeriet, da boligselskabet betaler først bygherren, når boligerne er indflytningsklare.

”For få år siden havde ingen nok forestillet sig, at private virksomheder og non-profit-organisationer, som fsb, skulle arbejde sammen om at bygge nye boliger. To forskellige mindset skulle forenes i ét boligområde. Men med åbenhed og god dialog har det vist sig, at det kan lade sig gøre at arbejde sammen om kvalitetsbyggeri og velfungerende boligområder”, siger fsb’s adm. direktør Bjarne Larsson.

Potentiale for fremtidige boligprojekter

Ifølge ATP Ejendomme og fsb har samarbejdsmodellen potentialet til at realisere byggeprojekter, der ellers ikke ville have været mulige.

”Det er i planlægnings- og opstartsfasen, at et byggeri og projektsamarbejde for alvor tryktestes. Når den indledende tidsplan og budgetterne holder, er resten udførelse. Jeg er derfor tilfreds med, at modellen har vist sit værd og på længere sigt vil være egnet til opskalering,” fortæller Martin Vang Hansen, administrerende direktør i ATP Ejendomme.

Med et areal på 17.330 m2 og med plads til 265 ungdoms-, familie-, senior- og handicapvenlige boliger, repræsenterer Kanalgården en repræsentativ vision for fremtidens boligbyggeri i København. Ejendommen bliver DGNB-certificeret til Guld.

Ikke en model for alle

Den nye model er ikke nødvendigvis det rigtige for alle bygherrer. For at lykkes skal begge parter være enige om en række aftaleelementer, og det kan ikke tages for givet, at modellen kan rulles automatisk ud på alle nye boligprojekter i København.

”Det er ikke en god løsning for ejendomsudviklere, som ikke ønsker at være langsigtede ejere af de ejendomme, de investerer i. Vi bygger for at beholde, og det gør fsb også, så for os er den langsigtede løsning ofte også den mest naturlige løsning. Et langsigtet samarbejde med en almen aktør som fsb er derfor på ingen måde en hindring for os. Tværtimod,” siger Martin Vang Hansen, og fortsætter:

“Vores hovedmål er at skabe et afkast til danske pensionister. Men vi har også en ambition om at tænke nyt og i retning af et mere sammenhængende Danmark.”

Politisk betydning

Den politiske betydning af denne type samarbejde kan heller ikke undervurderes. Med regeringens boligstrategi fra 2021, der satte fokus på behovet for flere almene boliger, er det klart, at innovative løsninger som denne er nødvendige for at imødekomme de skiftende behov i det danske samfund. Boligprojektet Kanalgården er blot ét eksempel på, hvordan et almen/privat samarbejde kan skabe flere almene boliger i fremtiden.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

John Veje

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 96 93 13 E-mail