15. juli 2021

Biodiversitet i Dusager

Fra snorlige græsplæne til hjemsted for biologisk diversitet

Bæredygtighed

Erhvervsområdet på Dusager i Aarhus skal summe af liv fra insekter og andre dyr. Det har en enig grundejerforening, der består af ATP Ejendomme og Kinnarps A/S, besluttet. Det 17.200 m2 store areal er i gang med at blive transformeret fra græsplæne til blomstereng med naturlige insekthoteller. Hos grundejerne har man et ønske om at skabe større biodiversitet.

Den grønne græsplæne omkring erhvervsejendommene på Dusager-området i Aarhus er ikke så grønne mere. Faktisk er den dominerede farve i øjeblikket brun. Til næste sommer vil det hele spire og blomstre til glæde for insekter og andre dyr, men også for de mennesker, der har deres daglige gang i ejendommene og i området.

Vil du selv arbejde midt i blomsterengen?
  • Stammer og stendynger placeres

    De bliver skjule-og levested for dyrelivet.

  • Planlægning af området

    Anlægget kommer til at bestå af mange forskellige elementer, der er tilpasset lige præcis placeringen, lysforhold og jordbundsforhold

Biodiversitet i stedet for en grøn naturørken

ATP Ejendomme har sammen med anlægsgartneren Jesper Schmidt lagt en plan for området. Plantesammensætningen til blomsterengen er nøje udvalgt på baggrund af de lokale forhold med fokus på mange blomstrende og hjemmehørende arter, som især tiltrækker insekter og fugle. Derudover er der til glæde for dyrene og insekterne lagt træstammer og stenbunker, som kan skabe ly for vind og vejr.

”I ATP Ejendomme lægger vi stor vægt på bæredygtighed i vores ejendomsdrift. Derfor er det oplagt for os at omlægge vores udeareal fra græsplæne, som er en grøn naturørken, til blomsterenge, der kan være hjemsted for mange insekter og andre dyr. Vores kunder i ejendommene kan fortsat nyde deres udearealer, måske endda i endnu højere grad. I blomsterengen vil der nemlig blive anlagt stier, som er oplagte til for eksempel walk and talk-møder. Derudover bliver der et smukt kig over alle de mange, forskellige blomster fra ejendommenes vinduer, siger Mass Krüger, der er projektchef fra ATP Ejendomme.

Plejen af blomsterengene består dels af en årlig klipning af blomsterengene efter frøsætning, og dels af håndlugning af uønskede arter, som for eksempel brændenælder, gråbynke og tidsler. Det betyder, at der er besparelse på græsslåningen på ca. 35 procent.

Det anlagte bliver naturligt

Området, der bliver omlagt, er 17.200 m2, og tankerne bag opbygningen tager udgangspunkt i de geometriske forme, som græsplænen skaber.

”Området vil få et mere vildt og naturligt udseende, som årene går, når både de eksisterende og nyanlagte grønne elementer vokser. Med årene vil området blive mere og mere naturligt og skabe bedre forhold for dyrelivet. Anlægget kommer til at bestå af mange forskellige elementer, der er tilpasset lige præcis placeringen, lysforhold og jordbundsforhold”, siger Jesper Schmidt, der er anlægsgartner og ansvarlig for anlægsprojektet.

Sådan etableres blomsterengene på Dusager

Før blomsterengene etableres, fræses og knuses græstørven, hvorefter der påfyldes ca. 10 cm sand over hele anlægget for at reducere koncentrationen af næringsstoffer. Den overskydende jord lægges i små bakker. Dette gøres dels for at bevare jorden på matriklen af hensyn til økonomi og bæredygtighed, dels for at gøre anlægget mere varieret, så både dyr og planter kan udnytte de forskellige mikroklimatiske forhold i de forskellige retninger. Rundt om i anlægget plantes hjemmehørende buske og træer, hvor nogle er valgt for deres blomstring og frugtsætning, mens andre primært bidrager med bark og krone som levested for en lang række dyrearter. Der er desuden taget højde for, at blomstringen og frugtbæringen strækker sig over hele sæsonen.

Rundt i engen placeres stammer, grene og stendynger og store kampesten som skjule-og levested for dyrelivet. Disse skaber skygge og holder på fugten på en solrig dag, mens stenene absorberer varmen og frigiver den om natten til gavn for både planter og dyr. Stammerne er desuden levested for svampe og andre mikroorganismer.

Har du spørgsmål?

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder med ESG i ATP Ejendomme.

Peter Hebin Bruun

Chef for ESG, ESG

Telefon +45 40 81 35 46 E-mail