6. august 2021

Screener for kemi

Strandgade 7

Forestil dig et opslagsværk. Et samlet værk, der giver dig viden og gør dig klogere på et givent emne. I dette tilfælde er det kemi. Identifikation af kemi i byggeriet.

Vi bliver hele tiden klogere brugen af sundhedsskadelig kemi i materialer, der bruges i byggeriet. Den viden bruger vi, både når vi bygger nyt, men også når vi renoverer og ombygger ældre, eksisterende ejendomme, hvor der er bygget med materialer, som ikke lever op til nutidens krav og standarder.

I forbindelse med ombygningen på Strandgade 7 er alle materialer under projekteringen blevet screenet, dels for at reducere sundhedsskadelig kemi i brugen af materialerne, dels for at have et opslagsværk, hvor vi præcist kan dokumentere de anvendte materialer, og hvad de indeholder.

Samtlige materialer, lige fra maling, fugemasse, tapetlim og træbeskyttelse, er blevet screenet for sundhedsskadelig kemi. Undersøgelserne er herefter blevet samlet i et materialekatalog, så det i fremtiden er nemt at finde oplysninger om undersøgelsesresultaterne på samtlige anvendte materialer.

Blandt de bæredygtige tiltag

Screeningen af de anvendte materialer i forbindelse med ombygningen og udarbejdelsen af det samlede materialekatalog er blandt de bæredygtighedstiltag, som er en del af bæredygtighedsstrategien for renoveringen. Tiltagene skal i sidste ende resultere i, at renoveringsprojektet bliver DGNB Guld-certificeret, som ét af de første i Danmark.

I ATP Ejendommes årsrapport på side 22-23 kan du læse mere om hvilke andre tiltag, der er en del af den bæredygtige ombygning på Strandgade 7.

https://atp-ejendomme.dk/aarsrapport

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 91 80 52 E-mail