17. december 2020

Strandgade 7 overrasker med 300 år gammelt arkæologisk fund

Strandgade 7

En opringning fra byggepladsen på Strandgade 7 gjorde, at udgravningsleder Marc Kaspersen Hauge og hans team fra Københavns Museum hurtigt rykkede ud på pladsen. En håndværker havde stoppet skovlen på gravemaskinen, da han pludselig så tømmer dukke frem af jorden. Det viste sig at være en mere end 300 år gammel kajkant – og så endda en af de særlig flotte og velbevarede af slagsen.

Det er ikke svært at spore begejstring i stemmen hos Marc Kaspersen Hauge, når han fortæller om det arkæologiske fund, der er dukket op i forbindelse med gravearbejde langs ejendommens sydlige side. Blot en meter nede i jorden begyndte en trækonstruktion så småt at vise sig, og jo dybere tag gravemaskinens skovl tog, jo mere kom der til syne af et gammelt bolværk og en ankerkonstruktion, der begge har indgået som dele af en kajkant.

”Det er forventeligt at finde både bolværker og ankerkonstruktioner i København. Spørgsmålet er så bare, hvor meget der er tilbage af det, og hvilken bevaringsgrad det har. Det øverste træ, vi stødte på, havde det ikke så godt, men den nederste del er meget velbevaret, da det har haft mere fugt og mindre ilt. Jeg har set rigtig mange bolværker, men aldrig et så stort og intakt et som dette,” fortæller Marc.

Når teamet af arkæologer rykker ud, har de et tæt samarbejde med folkene på pladsen. Fra sidelinjen overvåger de gravemaskinernes tag, og får de pludselig øje på noget interessant, kravler de en tur i hullet for at se nærmere på, hvad der gemmer sig i jorden.

”I starten af en udgravning handler det om at få fjernet så meget jord som muligt. Som vi kommer længere ned i jorden, bliver skovlens tag mere forsigtige og mindre. Selvom skovlen på dette stadie måske kun skraber 5-10 cm. af, er det mange skovle i håndkraft at spare. Når gravemaskinen ikke kan tage mere, hopper vi selv i hullet og må i gang med vores graveskeer,” siger Marc og forklarer, at en graveske bedst kan beskrives som en spids murerske, som de bruger til at fjerne jord fra konstruktionens kroge og sprækker.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 91 80 52 E-mail