18. marts 2021

Facade af Hotel NH Collection Copenhagen
Gå tilbage

Vand fra Københavns Havn skal køle Strandgade 7

Strandgade 7

Under vandets overflade gemmer sig fire store pumper, der alle transporterer vand fra havnen til striben af ejendomme langs Københavns Havn. Snart får pumperne endnu en ejendom at forsyne, når Strandgade 7 tilføjes listen over ejendomme, der køles med den bæredygtige kølingsteknik; havvandskøling.

Alle 33.000 m² på Strandgade 7 skal i fremtiden køles med den bæredygtige kølingsteknik havvandskøling. Teknikken bliver hotellets eneste form for køling og skal forsyne i alt 450 ventilationssystemer, der blandt andet er placeret i værelser, lobby og kontorer. Ved havvandskøling anvendes havvandets naturlige lave temperaturer til at køle vandet i ejendommens egne systemer, hvilket er med til at spare på energiforbruget.

Udgravningen til rørene blev foretaget i september, og månederne efter er blevet brugt på at få installationerne på plads, så havvandskølingen er klar til at blive taget i brug til april, når temperaturen udenfor stiger.

En del af den bæredygtige strategi

Havvandskølingen er ét blandt flere bæredygtighedstiltag, som er en del af bæredygtighedsstrategien for renoveringen. Tiltagene skal i sidst ende resultere i, at renoveringsprojektet bliver DGNB Guld-certificeret, som et af de første i Danmark.

I ATP Ejendommes årsrapport nedenfor kan du læse mere om hvilke andre tiltag, der er en del af den bæredygtige renovering på Strandgade 7.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 91 80 52 E-mail