12. oktober 2020

Ventilering af ejendomme i forbindelse med coronavirus

Vores ejendomme

Coronasituationen bringer ofte spørgsmål omkring, hvordan ATP Ejendomme driver ventilationsanlæggene i ejendommene, og hvorvidt coronaviris kan smitte gennem ventilationsanlæg.

ATP Ejendomme holder sig løbende orienteret om situationen og handler ud fra de anbefalinger, som REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) udsender. Det er samme retningslinjer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender.

Disse retningslinjer beskriver blandt andet, hvordan ventilationsanlæg bør drives i forhold til den situation, som vi befinder os i lige nu og involverer både brugere og driftspersonale. Anbefalinger fra myndigheder og brancheorganisationer ændres jævnligt, og vi vurderer og tilpasser løbende driften herefter.

Der er i alt 14 anbefalinger:

 • Overordnet skal der ventileres så effektivt som muligt.
 • Mekanisk ventilation skal startes 2 timer før brug af lokaler, og ventilere 2 timer efter brugen af lokaler er ophørt.
 • Der bør om natten og uden for forbrugstid opretholdes en basisventilation – også selvom det koster lidt energi.
 • Er der vinduer, der kan åbnes, er det en god idé at åbne disse – også selvom der er mekanisk ventilation.
 • Toiletudsugninger bør være i drift alle døgnets timer.
 • Toiletlåg bør lukkes, når der skylles ud.
 • Alle blandekamre på ventilationsanlæg skal åbnes til 100 pct. frisklufttilførsel.
 • Der indføres særlig lækagekontrol på varmegenvindingskomponenter, således at opblanding ikke finder sted her.
 • Benyttes der fancoils bør disse køre hele tiden.
 • Der bør ikke ændres på setpunkter for varme og køling.
 • Rengøring af kanaler og armaturer skal udføres som normalt.
 • Filtre i ventilationsanlæg skiftes som normalt.
 • Teknikere, som arbejder med at skifte filtre, skal være opmærksomme på, at filtre kan være kontamineret med biologisk materiale og skal derfor beskyttes sig imod dette.
 • Det anbefales at opsætte måleudstyr, så driftspersonale centralt kan sikre sig, at ejendommen bliver ventileret.

ATP Ejendomme har implementeret disse anbefalinger i driften af vores ejendomme og ventilationsanlæg.

Der skal gøres opmærksom på, at det på en række ejendomme og lejemål ikke er ATP Ejendomme, der drifter ventilationsanlæggene. Her anbefaler vi, at de samme REHVA-anbefalinger implementeres på ventilationsanlæggene.

Jeg kan hjælpe dig

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Vil du hellere ringes op?

Ring mig op

Kirsten Eisenhardt

Sektionschef,
Teknik & Bygningsvedligehold, Drift

Telefon+45 60 17 53 55 Email