23. marts 2020

7. salen beklædes med vinduer

Strandgade 7

Byggeriet fortsætter på Strandgade 7, men det sker under skærpede forhold og ved at følge regeringens anvisninger.

Som følge af covid-19 har vi implementeret forebyggende foranstaltninger på byggepladsen på Strandgade 7. Det betyder, at vi følger regeringens anvisninger og de særlige forholdsregler, der gør sig gældende i dag:

  • Vask hænder hyppigt
  • Undgå fysisk kontakt: håndtryk, kram, kindkys
  • Håndsprit skal være tilgængeligt (særligt på toiletter, i skurvogne, ved frokosten med videre)
  • Rengør håndtag flere gange dagligt – gerne hver time
  • Rengør overflader flere gange dagligt – gerne hver time
  • Rengør toiletter flere gange dagligt
  • Undgå så vidt muligt at tage bad på arbejdspladsen
  • Undgå så vidt muligt at dele håndværktøj

Desuden har vi implementeret rullende frokostpauser, minimering af deltagere i møder, ligesom byggepladsens håndværkere holder pauser og benytter omklædningsfaciliteterne maks 10 personer ad gangen. Hertil er der udviklet et system med ti blå træklodser, der fungerer som indgangsbillet til faciliteterne. Antallet af træklodser indikerer hvor mange personer, der fortsat er plads til, og skal du benytte faciliteterne, skal du tage en træklods med dig. Er der ingen træklodser tilbage, må du vente til en kollega kommer ud, og der bliver en plads ledig.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon+45 24 91 80 52 Email