24. februar 2022

Det er ikke bare feedback

Mennesker

Feedforward, buddyordning, roundtable, feedback-ambassadører og delte udviklingsplaner. Betegnelserne er mange og måske volapyk for nogle. Men ikke for ATP Ejendommes godt og vel 125 medarbejdere. Siden foråret har der nemlig stået feedback på agendaen. På ugentlig basis. Som minimum. Målsætningen er nemlig ambitiøs. Vi vil være en lærende organisation i udvikling, og her er feedback et af de afgørende indsatsområder.

Du skal møde Anne Zeeberg, Ole Witthøfft Hansen og Anders Klingbeil. Ikke kun fordi de er involveret i arbejdet med at give og modtage feedback. Det er vi alle i ATP Ejendomme. Men fordi de hver især spiller en særlig rolle for at vi lykkes. Lykkes med at gøre feedback til en naturlig del af kulturen – og det kræver, at det bliver brugt rigtigt og hele vejen rundt.

Jeg faciliterer, udvikler værktøjer og sikrer, at vi tager os tiden til det

Hvorfor feedback? Det er et spørgsmål, som Anne er blevet stillet oftere end de fleste. Spørger du hende, er svaret klart, og kommer prompte. ”Vi skal sikre, at vi hele tiden øger vores markedsværdi både på medarbejder- og organisationsniveau, og det kræver, at vi er i kontinuerlig udvikling. Her er feedback det helt rigtige værktøj, fordi det konkretiserer, hvad den enkelte medarbejder gør godt, og hvad medarbejderen med fordel kan gøre anderledes. Vi arbejder dermed både med den anerkendende og den udviklende feedback, som begge er vigtige for, at den enkelte får noget at vokse af,” fortæller Anne.

I sin rolle som HR Partner har hun været med til at søsætte projektet, definere rammerne, udvikle værktøjerne og sikre, at tiden til feedback bliver prioriteret. I direktionen og ledergruppen er feedback gennem de seneste år blevet rullet ud, og værktøjerne implementeret. ”Vores indsats har resulteret i, at vi nu har en direktion og en ledergruppe med en rigtig god åbenhed, hvor alle tager ansvar for andres udvikling og samtidig anerkender de gode indsatser,” fortæller Anne og tilføjer, at indsatsen siden foråret er blevet rullet ud i resten af organisationen. ”Det kræver en struktureret indsats at minde alle i organisationen om, at feedback er en helt naturlig del af arbejdsopgaverne.

Ellers kan det potentielt gå hen og blive spist af hverdagen,” siger hun og fortsætter: ”At lære at give og modtage feedback er ligesom at lære et nyt sprog. Det bliver du ikke god til kun ved at læse bogen. Det kræver, at du øver dig i at få formuleringerne ind under huden. Vi ser derfor feedback som en læringsproces, hvor vi løbende fylder på for at sikre, at vores udvikling ikke står stille,” fortæller hun, og nævner blandt andet roundtable-samtaler og feedback-ambassadører som nogle af de konkrete delindsatser, der skal bidrage til den kontinuerlige udvikling.

Jeg er optaget af at observere og forstærke feedback-kulturen i mit nærområde

Da muligheden for at melde sig som feedback-ambassadør bød sig, var der ikke megen tøven fra Anders’ side. For ham var området nyt og ukendt, men ikke desto mindre var det en rolle, han kunne se sig selv i og derfor også valgte at takke ja til. ”Jeg er stor fortaler for feedback, og at vi både skal kunne give og modtage det, for ellers tror jeg ikke på, at vi kan udvikle os. Når vi nu ved, at vi kan bruge den udviklende feedback til at spille hinanden gode, så vil det jo være rigtig ærgerligt at undlade at gøre det,” fortæller Anders.

Anders er en ud af i alt 14 medarbejdere, der har valgt at påtage sig rollen som ambassadør for feedback. Og det forpligter. Med rollen følger nemlig et ansvar for at gå i front, for at sparre med kolleger omkring det, der går godt, men også det, der er svært, og for at dele erfaringer og viden – ikke mindst på de månedlige statusmøder, hvor alle ambassadørerne sætter sig sammen for i fællesskab at tage temperaturen på feedback-indsatsen i ATP Ejendomme.

”Vi er en nysgerrig og meget engageret gruppe, der fungerer som forstærkere på feedback-kulturen. For mig at se har vi taget det første skridt, og det er, at vi har fået en rigtig god forståelse af behovet for feedback. Når først den er på plads, så skal detaljegraden nok komme hen ad vejen,” afslutter han.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Henriette Marie Borgen

Kommunikationskonsulent,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 22 63 73 82 E-mail