24. september 2021

Gjensidige forlænger lejemål hos ATP Ejendomme med 10 år

Kunder

Forsikringsselskabet Gjensidige har siden 2012 haft et af sine danske domiciler på A.C. Meyers Vænge 9 i Sydhavnen – ejet af ATP Ejendomme. Nu har parterne forlænget aftalen, så den gælder frem til 1. maj 2033. Ejendommen skal delvist ombygges med henblik på at understøtte Fremtidens Arbejdsplads i Gjensidige, og samtidig får bygningen et bæredygtigt løft.

Den aktuelle lejekontrakt mellem Gjensidige og ATP Ejendomme løber frem til den 1. maj 2023, men allerede nu, halvandet år før kontraktens ophør, har de to parter underskrevet en ny 10-årig lejekontrakt og kan se tilbage på et løbende, konstruktivt samarbejde, som er mundet ud i et nyt, langvarigt lejemål.

Tæt dialog

Forud for fornyelsen af lejekontrakten har Gjensidige og ATP Ejendomme haft en længevarende dialog om behovet for nye rammer i bygningen som følge af både et højere antal medarbejdere og et ændret brugs-mønster hos medarbejderne. Det indebærer, at der frem mod ikrafttrædelsen af den nye kontrakt skal fore-tages en ombygning med henblik på at etablere free seating og clean desk, der understøtter en mere fleksi-bel brug af kontormiljøet.

Hos Gjensidige glæder man sig over, at der er en ny aftale på plads, da det skaber ro for alle i organisatio-nen at vide, hvad fremtiden bringer for Gjensidige som arbejdsplads:

”Vi har i vores dialog med ATP Ejendomme kun oplevet stor forståelse og lyst til at imødekomme vores ønsker om at arbejde på nye måder og dermed også bruge bygningen anderledes. Det kommer til at kræve en ombygning af lejemålet. Vi er glade for, det er lykkedes at få en aftale, hvor tilpasning af lokalerne sker i forhold til de behov og ønsker, vi har i Gjensidige. Vi har været glade for bygningen og placeringen i et skønt nærmiljø, som vores medarbejdere sætter stor pris på. I Gjensidige er vi også optaget af, hvad vi kan gøre for at bidrage til at mindske vores CO2-footprint, og her er vores domiciler store bidragsydere. Det var derfor et helt naturligt ønske fra os i forhandlingen med udlejer, at vi sammen skal arbejde på at få en DGNB guld certificering siger Bente Refsgaard, chef for Kontordrift, Gjensidige.

Hos ATP Ejendomme ser man frem til det fortsatte samarbejde og har roser med på vejen til den hidtidige dialog:

”Det har på alle måder været et virkelig konstruktivt forløb sammen med Gjensidige. For os har det doku-menteret, hvor afgørende det er at være tæt på kunden, idet den nære dialog med Gjensidige har givet os det bedste fundament for at forstå deres behov og ønsker i forhold til den fremtidige brug af deres hoved-sæde. Som ejendomsejer er det guld værd,” siger Tine Cederholm Bemberg, afdelingschef for Asset Mana-gement i ATP Ejendomme.

Bæredygtighed

Ejendommen, hvor Gjensidige har til huse, er allerede i dag certificeret med DGNB Sølv, men Gjensidige og ATP Ejendomme har en fælles ambition om, at certificeringen skal løftes til Guld. Det kommer dog ikke af sig selv, og der forestår et nøjere arbejde i forhold til fx miljømæssige, energimæssige, sociale, tekniske og sociale tiltag for at få en mulig guldcertificering i hus.

”Bæredygtighed er et væsentligt element i forhold til den langsigtede værdiskabelse af vores ejendomme, ligesom det er vigtigt for kunderne at arbejde i bæredygtige rammer. Derfor vil vi sammen med Gjensidige påbegynde arbejdet med at kigge nærmere på de relevante forudsætninger for at kunne gå fra sølv til guld,” slutter Tine Cederholm Bemberg.

Gjensidige råder på A.C. Meyers Vænge 9 over knap 16.000 m2 fordelt på kælder og fem etager.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Ring mig op

Kirsten Meyer

Kommunikationschef,
Kommunikation & Marketing

Telefon +45 20 19 33 54 E-mail