19. februar 2021

2020 har været business – bare ikke as usual

Mennesker

En helt ny situation ramte os i foråret – og forandrede hverdagen for os alle. For Lene Mejer og Martine Prince har det betydet nye arbejdsgange, øget fokus på videndeling og et styrket samarbejde hele vejen rundt for at hjælpe os selv og vores kunder godt igennem.

Samtalen med Lene og Martine foregår over Teams. Havde året heddet 2019, havde vi siddet ansigt til ansigt i et mødelokale, men nu sidder vi bag hver vores skærm med hvert vores webcam tændt på hver vores adresse. Det er vi blevet gode til. Altså det med de virtuelle møder. For dem har 2020 budt på flere af end de fysiske.

Corona ramte Danmark i foråret og forandrede hverdagen nærmest fra den ene dag til den anden. Pludselig var ord som afstand, isolation og hjemmearbejde en realitet, men selvom dagligdagen og arbejdsgangene så anderledes ud, forblev indsatsen uændret.

”Til trods for at ingen af os har været mødt med en lignende situation før, var det imponerende at opleve, hvordan alle har været opsatte på at fortsætte som sædvanligt under usædvanlige forhold”, forklarer Martine, Head of Legal i ATP Ejendomme. Lene, der er teamleder for ATP Ejendommes administratorer, nikker genkendende fra sin side af skærmen. Selvom samarbejdet mellem de to teams under sædvanlige forhold er tæt, har behovet for sparring og videndeling den seneste tid været endnu mere udtalt.

”Arbejdsfællesskabet er blevet styrket på nogle nye områder, fordi det har krævet andre arbejdsgange for at kunne navigere i den nye situation og med de udfordringer, vi har stået overfor. Der har været helt nye forhold, der har gjort sig gældende i stort set alle vores ejendomme, og det har øget behovet for samarbejde hele vejen rundt”, fortæller Lene.

  • Martine Prince, Head of Legal (tv) og Lene Mejer, teamleder (th) kigger tilbage på et usædvanligt år.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Rikke Jepp Mortensen

Projektleder, Kommunikation & Marketing

Telefon +45 24 91 80 52 E-mail